Informačný list November 2011

Zborová kronika

1. 9. – 30. 9. 2011

Krsty:                         Wanessa Navrátilová

Oliver Harmath

Oto Harmath

Daniela Maďarová

Lenka Lietavová

Pohreby:                    Mária Lepšényiová

Mária Bartošová

Ondrej Franko

Alžbeta Staroňová rodená Pavlovičová

Štefan Repa

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

 

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva v ZD streda 17:00
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Konfirmačná príprava štvrtok 17:00
Biblická hodina dorastu a mládeže štvrtok 18:30
Pastorálne poradenstvo st a pia 17:00
Pastorálne poradenstvo a príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* piatok 17:00

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

(pevná) 02 / 20 79 57 70    (t-mobile) 0911 / 40 10 95

(orange) 0917 / 53 23 43  (o2) 0904 / 844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk       eva.germanova@gmail.com

 ecavprievoz@pobox.sk                                                                                                                                                                                                   web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

 

November 2011

Blahoslavení, ktorých cesta je bez úhony; ktorí chodia v zákone Hospodinovom! Blahoslavení, čo sa pridŕžajú Jeho svedectiev a hľadajú Ho celým srdcom.

 (Ž 119, 1 – 2)

 

 

Služby Božie v našom zbore

 

2. 11. 2011   Pamiatka zosnulých

Večerné služby Božie 17:00

 

6. 11. 2011   Tretia nedeľa pred koncom cirkevného roka

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

13. 11. 2011   Predposledná nedeľa pred koncom

  cirkevného roka

Hlavné služby Božie – občerstvenie po službách Božích 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

20. 11. 2011   Posledná nedeľa pred koncom

  cirkevného roka – nedeľa večnosti

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

27. 11. 2011   1. adventná nedeľa –

                                              – začiatok nového cirkevného roka

Hlavné služby Božie so Spoveďou a Večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

— Dôležité oznamy —

Blahoželanie

Krásneho životného jubilea – 90-tich rokov – sa  dožíva naša spolusestra Emília Janíčeková, ktorá niekoľko rokov v našom CZ vykonávala kostolnícke práce. Prajeme jej  pevné zdravie a hojné Božie požehnanie. Všetko najlepšie!

Poďakovanie za zbierky

Bratia a sestry, ďakujeme vám za vašu štedrosť, ktorú ste prejavili v zbierkach pre CZ Sládkovičovo a CZ Kraľovany. Spoločne sme vyzbierali 360,- EUR.

Granty

Radi by sme vás, bratia a sestry, informovali, že MČ Ružinov nám boli schválené dve žiadosti o grant. Ide o revitalizáciu zelene v kostolnej záhrade a osvetlenie kostola. Ak poznáte niekoho,kto sa venuje tejto problematike, oznámte to, prosím,čo najskôr bratovi farárovi. Ďakujeme!

Vyučovanie evanjelického náboženstva

Milí rodičia, ponúkame možnosť vyučovania evanjelického náboženstva na všetkých základných a stredných školách, ktoré sa nachádzajú na území nášho cirkevného zboru. Je potrebné, aby ste svoj záujem nahlásili v škole, ktorú Vaše dieťa navštevuje. Zároveň prosíme, aby ste o svojom záujme informovali aj brata farára alebo sestru farárku. Ďakujeme.

Spoločenstvo evanjelických žien

Stretnutie SEŽ veľkej Bratislavy sa bude konať dňa 6. novembra 2011 15:00h v zborovej sieni na Legionárskej 6. Na tému Ako dosiahnuť spasenie bude hovoriť brat senior Boris Mišina. Všetkých srdečne pozývame..

Kostolnícke miesto

Bratia a sestry, po odchode sestry kostolníčky zo zdravotných dôvodov, sa stále nenašiel nikto, kto by bol ochotný túto službu konať. Ak máte záujem alebo poznáte niekoho, kto by rád túto službu pre CZ konal, prosíme informujte nás. Ďakujeme.

Zbierka na rekonštrukciu kúrenia v ZD

Prosíme ochotných bratov a sestry, ktorým to finančné možnosti dovolia, aby prispeli na plánovanú rekonštrukciu kúrenia v ZD. Rekonštrukciou chceme znížiť pravidelné mesačné výdavky CZ za plyn.

— Dávame do pozornosti —

Platba cirkevného príspevku – dane

Milí bratia, milé sestry, tých z vás, ktorí ste ešte neuhradili cirkevný príspevok za rok 2010 (prípadne za predchádzajúce roky), prosíme o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5,- EUR na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente 30. 1. 2011, je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

Výdavky – obdobie od 1. 9. do 30. 9. 2011

Plyn (1. 9. – 30. 9.) 584, 00
Elektrina – ZD (1. 9. – 30. 9.) 113, 41
Vodné, stočné (9. 8. – 8. 9.) 54, 89
UPC – pevná linka, internet (3. 9. – 2. 10.) 43, 42
Orange (20. 9. – 19. 10.) 26, 05
T – Mobile (22. 7. – 21. 8. ) 20, 46
Komunálny odpad (1. 8. – 31. 8.) 21, 24
Ofera na Fond vzdelávania 54, 80
Zakúpenie orientačného čísla 10, 20
Benzín do kosačky 11, 88
Čistiaci prostriedok 1, 69
Cestovné 0, 75
Cestovné na futbalový turnaj Západného dištriktu 130, 16
Výdavky spolu: 1072, 95

Príjmy – obdobie od 1. 9. do 30. 9. 2011

Ofery 403, 57
Cirkevný príspevok 115, 00
Milodary 830, 00
Knihy, časopisy 35, 31
Príjmy spolu: 1383, 88

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

– Ochotného darcu miluje Boh –

Úradné hodiny na farskom úrade
Pondelok    
Utorok 10:00 – 12:00  
Streda   16:00 – 18:00
Štvrtok   16:00 – 18:00
Piatok    
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Stiahnuť Informačný list November 2011

Comments are closed.