Informačný list November 2012

Zborová kronika

1. 9. – 30. 9. 2012

 

 

Krst:                          Šimon Šúlek

Matej Paulovič

Peter Chrenka

 

Cirkevné požehnanie manželstva:         

Andrea a Peter Pavlíkovci

 

 

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

 

Vyučovanie náboženstva v ZD streda 17:00
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Konfirmačná príprava piatok 16:15
Stretnutie dorastu piatok 17:00
Pastorálne poradenstvo*    
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)*    

* v prípade záujmu ohláseného vopred podľa dohody

 

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

(pevná) 02 / 20 79 57 70    (telekom) 0911 / 40 10 95

(orange) 0917 / 53 23 43  (o2) 0904 / 844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk       eva.germanova@gmail.com

 ecavprievoz@pobox.sk                                                                                                                                                                                                   web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

 

November 2012

 

Spravodlivý hynie, a nikto si to neberie k srdcu! Zbožní ľudia odchádzajú, a nik si nevšíma, že keď vládne zlo, odstránený býva spravodlivý, ale dôjde pokoja. Odpočívajú na svojich lôžkach tí, ktorí chodili priamou cestou.

 (Iz 57, 1 – 2)

 

Služby Božie v našom zbore

 

4. 11. 2012   22. nedeľa po Svätej Trojici – Pamiatka zosnulých

Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most pri Bratislave 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

 

11. 11. 2012   Tretia nedeľa pred koncom cirkevného roka

Hlavné služby Božie – občerstvenie po Službách Božích 10:00
Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ulica 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

 

18. 11. 2012   Predposledná nedeľa pred koncom cirkevného roka

Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most pri Bratislave 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

 

25. 11. 2012   Posledná nedeľa cirkevného roka

Hlavné služby Božie so Spoveďou a Večerou Pánovou 10:00
Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ulica 14:00
Večerné služby Božie 17:00

— Dôležité oznamy —

 

Stretnutie SEŽ

Stretnutie SEŽ veľkej Bratislavy sa bude konať dňa 4. novembra 2012 o 15:00h v zborovej sieni na Legionárskej 6. Na tému „Viera alebo náboženstvo“ bude hovoriť sestra farárka Erika Hlačoková. Srdečne pozývame!

 

Adventný koncert

Milí bratia a sestry, pozývame vás na adventný koncert Hudobnej skupiny Admirál z Gočova. Hudobná skupina sa predstaví so svojím programom v 2. adventnú nedeľu 9. decembra 2012 o 17:00h v našom chráme Božom. Vstupné bude dobrovoľné – na pohonné hmoty účinkujúcich. Na koncerte si budete môcť zakúpiť aj CD s piesňami Hudobnej skupiny Admirál. Srdečne pozývame!

 

Vianočný spev pre život

Tradičný Vianočný spev pre život pre Nadáciu Výskum rakoviny s Veľkým zborom donských kozákov bude v 3. adventnú nedeľu 16. 12. 2012 o 16:00 h vo Veľkom kostole. Vstupenky si môžete kúpiť v kníhkupectvách Reformata a Jonatán.

 

Ponuka

Ak máte záujem o knihu – zborník Fedor Ruppeldt Život a dielo, ktorú vydal CZ ECAV na Slovensku Žilina, prihláste sa u sestry farárky.

 

 

— Dávame do pozornosti —

 

Platba cirkevného príspevku – dane

Milí bratia, milé sestry, tých z vás, ktorí ste ešte neuhradili cirkevný príspevok za rok 2012 (prípadne za predchádzajúce roky), prosíme o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5 € na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente 30. 1. 2011, je odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru 10 €.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

 

Výdavky – obdobie od 1. 9. do 30. 9. 2012

Plyn (1. 9. – 30. 9. 2012) 492, 00
Vodné, stočné (8. 8. – 7. 9. 2012) 46, 10
Elektrina – ZD (1. 9. – 30. 9. 2012) 103, 78
Komunálny odpad (1. 8. – 31. 8. 2012) 26, 54
UPC – pevná linka, internet (3. 9. – 2. 10. 2012) 40, 83
Orange (20. 8. – 19. 9. 2012) 23, 94
Telekom (22. 7. – 21. 8. 2012) 20, 16
Predplatné cestovné SAD – Norbert Hajský 10, 00
Poštovné (známky) 10, 00
Oprava kovania dverí na ZD 20, 00
Tesnou bránou 2013 15, 00
Víno k Večeri Pánovej 6, 66
Ofera na Fond vzdelávania ECAV na Slovensku 67, 00
Pohonné hmoty (Futbalový turnaj ZD) 45, 57
Výdavky spolu: 927, 58

Príjmy – obdobie od 1. 9. do 30. 9. 2012

Ofery 324, 85
Cirkevný príspevok 130, 00
Milodary 480, 00
Knihy, časopisy 52, 50
Zbierka na mládež 5, 00
Príjmy spolu: 992, 35

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

– Ochotného darcu miluje Boh –

 

             Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok    
Utorok 10:00 – 12:00  
Streda   16:00 – 18:00
Štvrtok 10:00 – 12:00  
Piatok    
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Comments are closed.