Informačný list November 2013

 

Zborová kronikaruza-bw

1. 9. – 30. 9. 2013

Krsty: Alexandra Šerešová

            Maxim Halás

            Linda Sofia Lehotská

           

Sobáš: Roman Jedinák a Tatiana Gábrišová

Pohreby: Pavel Baško

                Anton Zajac

                Ivica Darina Jurášová   

                Friderika Noskovičová

    Ján Demián          

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

 

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva v ZD streda 17:00
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Konfirmačná príprava I.ročník piatok 15:45
Konfirmačná príprava II.ročník piatok 16:30
Biblická hodina dorastu a mládeže piatok 17:00
Pastorálne poradenstvo
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)*

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský,PhD.

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk       ecavprievoz@pobox.sk                                                                                                                                                                                                   web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

 

 

 

 

November 2013

Blahoslavení, ktorých cesta je bez úhony; ktorí chodia v zákone Hospodinovom! Blahoslavení, čo sa pridŕžajú Jeho svedectiev a hľadajú Ho celým srdcom.

 (Ž 119, 1 – 2)

Služby Božie v našom zbore

 

3. 11. 2011   23 nedeľa po Sv. Trojici – Pamiatka zosnulých

Hlavné služby Božie (detská besiedka v ZD) 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

10. 11. 2011   Tretia nedeľa pred koncom cirkevného roka

Hlavné služby Božie – občerstvenie po službách Božích (detská besiedka v ZD) 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

17. 11. 2011   Predposledná nedeľa pred koncom

  cirkevného roka

Hlavné služby Božie (detská besiedka v ZD) 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

24. 11. 2011   Posledná nedeľa pred koncom

  cirkevného roka – nedeľa večnosti

Hlavné služby Božie so Spoveďou a Večerou Pánovou (detská besiedka v ZD- príprava vianočného programu) 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

 

 

— oznamy —

kostolnícke miesto

Bratia a sestry, po odchode br. kostolníka, sa stále nenašiel nikto, kto by bol ochotný túto službu konať. Ak máte záujem alebo poznáte niekoho, kto by rád túto službu pre CZ konal, prosíme informujte nás. Ďakujeme.

 

projekt gobelín

Náš cirkevný zbor sa zapojil do projektu Gobelín. O tomto projekte získate informácie zo samostatného papiera, ktorý nájdete pri nástenkách chrámu Božieho.

 

materská dovolenka

Oznamujeme vám, že sestra farárka nastúpila na materskú dovolenku. O jej ukončení budete informovaní.

 

príprava adventných vencov

V rámci aktivity piatkových prievozských podvečerov budeme spoločne pripravovať adventné vence. Stretneme sa v piatok 29. 11. s nasledovným programom: 17:00 – 19:00 tvorivé dielne, 19:00 až 19:30 ponúkanie vencov. Prihlásenie sa na aktivitu cez farský úrad, alebo cez prievozdetom@gmail.com

 

mikulášsky večer

Už tradične pripravujeme mikulášsky večer pre našich najmladších, tentoraz sa stretneme v piatok 6. 12. od 17:00 v zborovom dome.

 

 

— Dávame do pozornosti —

Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, tých z vás, ktorí ste ešte neuhradili cirkevný príspevok za rok 2010 (prípadne za predchádzajúce roky), prosíme o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5,- EUR na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente 30. 1. 2011, je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

 

Výdavky – obdobie od 1. 9. do 30. 9. 2013

Plyn (1. 9. – 30. 9.) 480, 00
Elektrina – ZD (1. 9. – 30. 9.) 68, 03
Cestovné a poštovné 12, 85
Materiál na detskú besiedku 31, 13
Betónová drť 35, 00
Záloha na kuchynskú linku 67, 63
Komunálny odpad (1.8. –  31.8) 26, 54
Voda (6.8. – 5.9) 65, 83
UPC (3. 9. – 2. 10) 31, 85
Allianz – poistenie 20. 10. 2013 – 19. 10. 2014 493, 83
Ofera na fond vzdelávania 58, 75
Futbalový turnaj ZD ECAV na Slovensku 70, 01
Zatrávňovacia dlažba 148, 35
Doplatok za kuchynskú linku 140, 00
Výdavky spolu: 1729, 51

Príjmy – obdobie od 1. 9. do 30. 9. 2013

Ofery 413, 97
Cirkevný príspevok 120, 00
Milodary 785, 00
Zbierka na mládež 32, 00
Knihy, časopisy 27, 30
Príjmy spolu: 1378, 27

 

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

– Ochotného darcu miluje Boh –

Úradné hodiny na farskom úrade

 

Pondelok    
Utorok 10:00 – 12:00  
Streda   16:00 – 18:00
Štvrtok    
Piatok   14:00 – 15:30
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

 

Stiahnuť Infolist November 2013

Comments are closed.