Informačný list Október 2011

Zborová kronika

1. 8. – 31. 8. 2011

Krsty:                         Hana Miháliková

Daniel Ferianc

Diana Kadlečíková

Timotej Môťovský

 

Sobáš:                                    Dušan Križan a Petra Rešetárová

Pohreby:                    Milan Lisý

Gizela Bartošová rodená Tauberová

Ľudmila Klátiková

Ján Gabriž

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

 

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva v ZD streda 17:00
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Konfirmačná príprava štvrtok 17:00
Biblická hodina dorastu a mládeže štvrtok 18:30
Pastorálne poradenstvo st a pia 17:00
Pastorálne poradenstvo a príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* piatok 17:00

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

(pevná) 02 / 20 79 57 70    (t-mobile) 0911 / 40 10 95

(orange) 0917 / 53 23 43  (o2) 0904 / 844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk       eva.germanova@gmail.com

 ecavprievoz@pobox.sk                                                                                                                                                                                                   web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

 

Október 2011

A ako poslušné deti nepripodobňujte sa predošlým žiadostiam z čias nevedomosti, ale ako svätý je Ten, ktorý vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní.

(1Pt 1, 14 – 15)

 

Služby Božie v našom zbore

2. 10. 2011   15. nedeľa po Svätej Trojici –

– Poďakovanie za úrody zeme

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Nešporné služby Božie v Domove seniorov 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

9. 10. 2011   16. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie – občerstvenie po službách Božích 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

16. 10. 2011   17. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

23. 10. 2011   18. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

30. 10. 2011   19. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie so Spoveďou a Večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

31. 10. 2011   Pamiatka reformácie

Večerné služby Božie 17:00

 

1. 11. 2011   Pamiatka zosnulých

Hlavné služby Božie 10:00

 

— Dôležité oznamy —

Vyučovanie evanjelického náboženstva

Milí rodičia, ponúkame možnosť vyučovania evanjelického náboženstva na všetkých základných a stredných školách, ktoré sa nachádzajú na území nášho cirkevného zboru. Je potrebné, aby ste svoj záujem nahlásili v škole, ktorú Vaše dieťa navštevuje. Zároveň prosíme, aby ste o svojom záujme informovali aj brata farára alebo sestru farárku. Ďakujeme.

Spoločenstvo evanjelických žien

Spoločenstvo evanjelických žien z veľkej Bratislavy sa stretne dňa 2. októbra 201115:00h na Legionárskej ul. č. 6. Na tému Ženy v rodokmeni Ježiša Krista bude hovoriť sestra farárka Erika Hlačoková. Srdečne pozývame.

v   Kostolnícke miesto

Bratia a sestry, po odchode sestry kostolníčky zo zdravotných dôvodov, sa stále nenašiel nikto, kto by bol ochotný túto službu konať. Ak máte záujem alebo poznáte niekoho, kto by rád túto službu pre CZ konal, prosíme informujte nás. Ďakujeme!

v   Zbierka na rekonštrukciu kúrenia v ZD

Prosíme ochotných bratov a sestry, ktorým to finančné možnosti dovolia, aby prispeli na plánovanú rekonštrukciu kúrenia v ZD. Rekonštrukciou chceme znížiť pravidelné mesačné výdavky CZ za plyn.

v   Zmena

Oznamujeme, že od septembra prišlo k zmene času Nešporných služieb Božích vo filiálke Most pri Bratislave. Budú sa konať v 1. a 3. nedeľu v mesiaci o 12:15h.

v   Pozvanie

Bratia a sestry, srdečne  vás i vaše deti pozývame na pravidelné aktivity, ktoré sa konajú počas týždňa:

Detská besiedka v nedeľu v Zborovom dome súbežne s Hlavnými Službami Božími

Konfirmačná príprava vo štvrtok o 17:00h v Zborovom dome

Biblická hodina dorastu a mládeže vo štvrtok 18:30h v Zborovom dome

Biblická hodina dospelých v stredu o 18:00h v Zborovom dome

v   Hľadanie podnájmu

Bratia a sestry, obraciame sa na vás s prosbou. Ak vy alebo niekto vo vašom okolí má možnosť poskytnúť podnájom mladému manželskému páru, kontaktujte prosím sestru farárku telefonicky: 0904844103 alebo e-mailom: eva.germanova@gmail.com Ďakujeme.

 

— Dávame do pozornosti —

Platba cirkevného príspevku – dane

Milí bratia, milé sestry, tých z vás, ktorí ste ešte neuhradili cirkevný príspevok za rok 2010 (prípadne za predchádzajúce roky), prosíme o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5,- EUR na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente 30. 1. 2011, je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

Výdavky – obdobie od 1. 8. do 31. 8. 2011

Plyn (1. 8. – 31. 8.) 584, 00
Elektrina – ZD (1. 8. – 31. 8.) 113, 41
Elektrina – kostol (1. 7. – 30. 11.) 183, 24
Vodné, stočné (9. 7. – 8. 8.) 54, 89
UPC – pevná linka, internet (3. 8. – 2. 9.) 40, 33
Orange (20. 8. – 19. 9.) 25, 39
T – Mobile (22. 6. – 21. 7) 26, 06
Komunálny odpad (1. 7. – 31. 7.) 26, 54
Cestovné – sestra farárka Vontorčíková 4, 72
Cestovné 7, 90
Výdavky spolu: 1066, 48

 

Príjmy – obdobie od 1. 8. do 31. 8. 2011

Ofery 347, 35
Cirkevný príspevok 175, 00
Milodary 795, 00
Knihy, časopisy 24, 96
Príjmy spolu: 1342, 31

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

– Ochotného darcu miluje Boh –

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok    
Utorok 10:00 – 12:00  
Streda   16:00 – 18:00
Štvrtok 10:00 – 12:00  
Piatok    
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Comments are closed.