Informačný list Október 2012

Zborová kronika

1. 8. – 31. 8. 2012

 

Krst:                          Marco Kopecký

 

Sobáš:                       Gabriela Migová a Alexander Kollár

 

Pohreb:                     Alžbeta Jankovičová rodená Gerdová

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

 

 

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

 

Vyučovanie náboženstva v ZD streda 17:00
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Konfirmačná príprava piatok 16:00
Stretnutie dorastu piatok 17:00
Pastorálne poradenstvo*    
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)*    

* v prípade záujmu ohláseného vopred podľa dohody

 

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

(pevná) 02 / 20 79 57 70    (telekom) 0911 / 40 10 95

(orange) 0917 / 53 23 43  (o2) 0904 / 844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk       eva.germanova@gmail.com

 ecavprievoz@pobox.sk            web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

 

Október 2012

 

Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a celé moje vnútro
Jeho svätému menu!
Dobroreč, duša moja, Hospodinovi
a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia!

(Ž 103, 1 – 2)

 

Služby Božie v našom zbore

 

7. 10. 2012   18. nedeľa po Svätej Trojici –

– Poďakovanie za úrody zeme

Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most pri Bratislave 12:15
Stretnutie SEŽ Veľkej Bratislavy 15:00
Večerné služby Božie 17:00

 

14. 10. 2012   19. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie – občerstvenie po Službách Božích 10:00
Detská besiedka 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

21. 10. 2012   20. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most pri Bratislave 12:15
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ulica 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

28. 10. 2012   21. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie so Spoveďou a Večerou Pánovou 10:00
Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ulica 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

31. 10. 2012   Pamiatka reformácie

Hlavné služby Božie 17:00

— Dôležité oznamy —

 

Stretnutie SEŽ

Stretnutie SEŽ veľkej Bratislavy sa bude konať dňa 7. októbra 2012 o 15:00h v Prievoze. Na tému: „Múdre spolunažívanie so všetkým stvorením“ bude hovoriť sestra Ľudmila Holeková. Srdečne pozývame!

 

Pozvanie

Konfirmačná príprava

Milí rodičia a starí rodičia, oznamujeme Vám, že od 28. septembra 2012 prebieha konfirmačná príprava. Stretávame sa pravidelne každý piatok (mimo prázdnin, ale to bude vždy vopred oznámené) o 16:00h v zborovom dome. Ďakujeme Pánu Bohu za túto príležitosť.

Biblická hodina dorastu

Budúcich konfirmandov i tých minulých, pozývame na stretnutia dorastu, ktoré sa konajú hneď po skončení konfirmačnej prípravy – v piatok o 17:00h. Tešíme sa na spoločné stretnutia!

 

Poďakovanie

V týždni od 24. do 28. septembra 2012 sme s pomocou Božou zrealizovali ďalšiu etapu rekonštrukcie kúrenia v objekte fary a zborového domu – v kotolni bol vymenený kotol a na všetkých radiátoroch namontované termostatické hlavice. Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek pomohli pri týchto prácach.

 

— Dávame do pozornosti —

 

Platba cirkevného príspevku – dane

Milí bratia, milé sestry, tých z vás, ktorí ste ešte neuhradili cirkevný príspevok za rok 2011 (prípadne za predchádzajúce roky), prosíme o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5 € na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente 30. 1. 2011, je odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru 10 €.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

 

Výdavky – obdobie od 1. 8. do 31. 8. 2012

Plyn (1. 8. – 31. 8. 2012) 492, 00
Vodné, stočné (8. 7. – 7. 8. 2012) 45, 70
Elektrina – ZD (1. 8. – 31. 8. 2012) 103, 78
Komunálny odpad (1. 7. – 31. 7. 2012) 21, 25
UPC – pevná linka, internet (3. 8. – 2. 9. 2012) 44, 33
Orange (20. 7. – 19. 8. 2012) 32, 96
Telekom (22. 6 – 21. 7. 2012) 20, 16
Maľovanie kostola – materiál 89,50
Strom reformácie – Lipa veľkolistá 25, 60
Slávnostný obed – 85. Výročie posvätenia kostola 266, 88
Výdavky spolu: 1142, 16

Príjmy – obdobie od 1. 8. do 31. 8. 2012

Ofery 121, 68
Cirkevný príspevok 85, 00
Milodary 690, 00
Knihy, časopisy 40, 48
Výber z bankomatu (príjem do pokladne) 30, 00
Zbierka na mládež 62, 50
Príjmy spolu: 1029, 66

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

– Ochotného darcu miluje Boh –

 

             Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok    
Utorok 10:00 – 12:00  
Streda   16:00 – 18:00
Štvrtok 10:00 – 12:00  
Piatok    
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

 

Comments are closed.