Informačný list Október 2013

ruza-bw Zborová kronika

1. 8. – 31. 8. 2013

Krst:                            Denisa Obalova

Sara Vanesa Bertová (krst v CZ Žilina)

Konfirmácia:               Tomáš Laluha

Katarína Majová

Denisa Obalová

Požehnanie sobáša:    Monika a Martin Lehotskí

Pohreb:                       Mária Wipplingerová rodená Szlauková

Ján Makovník

Pán nech potešuje skormútených pozostalých!

 

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Biblická hodina dospelých streda 18:00
Konfirmačná príprava piatok 16:00
Biblická hodina dorastu piatok 17:00
Pastorálne poradenstvo*
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)*

* v prípade záujmu ohláseného vopred podľa dohody

 

Kontakty

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné námestie 2, 821 05 Bratislava

(pevná linka) 02/20 79 57 70

(telekom) 0904  401 095       (o2) 0904  844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk       eva.germanova@gmail.com

 prievoz@ecav.sk     web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261/1100

 

Október 2013

Múdrosť stavia svoj dom, bláznivosť však vlastnými rukami ho rúca.

(Pr 14, 1)

Služby Božie v našom zbore

 

6. 10. 2013   19. nedeľa po Svätej Trojici – Poďakovanie za úrody zeme

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most pri Bratislave 12:15
Nešporné služby Božie v Domove seniorov na Sklenárovej ulici 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

13. 10. 2013   20. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie – občerstvenie po službách Božích 10:00
Detská besiedka 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

20. 10. 2013   21. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most pri Bratislave 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

27. 10. 2013   22. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie so Spoveďou a Večerou Pánovou 10:00
Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov na Sklenárovej ulici 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

31. 10. 2013   Pamiatka reformácie

Večerné služby Božie 17:00

 

— Dôležité oznamy —

 

Stretnutie SEŽ veľkej Bratislavy

Stretnutie SEŽ veľkej Bratislavy sa bude konať 6. októbra 2013 o 15:00h v Zborovej sieni na Legionárskej ulici č. 6. Prednášať na tému „Martin Rázus“ bude literárny historik, textológ a publicista Michal Gáfrik. Srdečne pozývame!

Pozvania

Bratia a sestry, opäť Vás  srdečne pozývame na pravidelné aktivity, ktoré prebiehajú počas týždňa:

Detská besiedka prebieha v nedeľu súbežne so službami Božími.

Biblická hodina dospelých prebieha v stredu od 18:00h v zborovom dome.

Konfirmačná príprava prebieha v piatok od 16:00h v zborovom dome.

Biblická hodina dorastu a mládeže prebieha v piatok od 17:00h v zborovom dome.

Voľné miesto kostolníka

Bratia a sestry, opäť sa na vás obraciame s prosbou o pomoc pri zaplnení uprázdneného kostolníckeho miesta. Ak viete o niekom, kto by túto službu rád konal pre CZ, nahláste to na FÚ. Kým toto miesto neobsadíme, budú pri kostolníčení vypomáhať presbyteri. Touto cestou ich zároveň prosíme, aby sa zapísali do zoznamu, ktorý je v kostole na nástenke pod vežou. Ďakujeme.

Projekt Gobelín

Aj náš CZ sa zapojil do projektu Gobelín. Viac sa o tomto projekte môžete dočítať v priloženom papieri.

Prestavba ZD

V uplynulých mesiacoch sa uskutočnila prestavba ZD, takže priestory ZD budú už čoskoro obývateľné, a tým budú vytvorené tri bytové jednotky.

Vianočný spev pre život

V sobotu 21. decembra 2013 o 16:00h sa vo Veľkom kostole uskutoční tradičný Vianočný spev pre život s Veľkým zborom donských kozákov, venovaný Nadácii Výskum rakoviny. Vstupenky si môžete no kúpiť v kníhkupectvách Jonatán a Reformata.

Prosby

• Bratia a sestry, obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc. Radi by sme slúžili menej mobilným členom CZ, ktorí chcú navštíviť služby Božie, ale žiaľ do chrámu nevedia prísť sami. Išlo by o službu dovozu a odvozu na služby Božie. Tí z vás, ktorí môžete našim bratom a sestrám takto poslúžiť, prihláste sa na farskom úrade.

• Taktiež hľadáme ochotných bratov a sestry, ktorí by navštevovali obyvateľov v domovoch dôchodcov na území nášho CZ. Ak pre túto službu cítite povolanie, prihláste sa na farskom úrade.

Materská dovolenka

Bratia a sestry, oznamujeme vám, že sestra farárka Germanová od 7. októbra nastupuje na materskú dovolenku. O jej ukončení vás budeme informovať.

 

 

 

— Dávame do pozornosti —

Platba cirkevného príspevku

Milí bratia, milé sestry, tých z vás, ktorí ste ešte neuhradili cirkevný príspevok za rok 2013 (prípadne za predchádzajúce roky), prosíme o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5 € na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente 30. 1. 2011, je odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru 10 €.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

Výdavky – obdobie od 1. 8. do 31. 8. 2013

Plyn (1. 8. – 31. 8. 2013)

480, 00

Elektrina (1. 8. – 31. 8. 2013) – zborový dom

68, 03

Vodné, stočné (6. 7. – 5. 8. 2013)

65, 83
Komunálny odpad (1. 7. – 31. 7. 2013) 21, 24
UPC – pevná linka, internet (3. 8. – 2. 9. 2013) 31, 85
Materiál na prestavbu 229, 95
Denný letný biblický tábor 387, 42
Inside tábor 2013 – Norbert Hajský 85, 00
Predplatné cestovné – Eva Germanová 10, 00
Výdavky spolu:  1.379, 32

Príjmy – obdobie od 1. 8. do 31. 8. 2013

Ofery 249, 90
Cirkevný príspevok 80, 00
Milodary 625, 00
Knihy, časopisy 14, 00
Denný letný biblický tábor 456, 00
Príjmy spolu: 1.424, 90

        Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

                – Ochotného darcu miluje Boh. –

Úradné hodiny

Utorok

Štvrtok

10:00 – 12:00

farský úrad

 

Streda

 

16:00 – 18:00

farský úrad

Nedeľa

9:30 – 9:55

sakristia chrámu Božieho

16:30 – 16:55

sakristia chrámu Božieho

 

Comments are closed.