Informačný list September 2010

Zborová kronika

1. 7. – 31. 7. 2010

Krsty:                        Matej Mihálik

Levin Ladislav Beutelschmidt

Konfirmácia:           Katarína Boriková

Gabriel Kubiš

Pohreby:                   Štefan Vitkay


Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva v ZD – zápis na FÚ
Vyučovanie katechumenov – zápis na FÚ
Vyučovanie konfirmandov – zápis na FÚ
Biblická hodina mládeže utorok 18:30
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Pastorálne poradenstvo st a pia 17:00
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* piatok 17:00
Dorast piatok 18:00

* v prípade záujmu ohláseného vopred

Kontakty

CZ ECAV Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

(pevná) 02 / 20 79 57 70    (t-mobile) 0911 / 40 10 95

(orange) 0917 / 53 23 43  (o2) 0904 / 844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk mazarova@fevth.uniba.sk ecavprievoz@pobox.sk web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

September  2010

Ale aj toto, že človek môže jesť a piť, zakúsiť dobré veci pri svojej námahe, je Božím darom.

(Kaz 3, 13)

Služby Božie v našom zbore

5. 9. 2010   14. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie – začiatok školského roka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 14:30
Stretnutie SEŽ Veľkej Bratislavy 15:00
Večerné služby Božie 17:00

12. 9. 2010   15. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie – pohostenie po službách Božích 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ulica 14:00
Večerné služby Božie 17:00

19. 9. 2010   16. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 14:30
Večerné služby Božie 17:00

26. 9. 2010   17. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ulica 14:00
Večerné služby Božie 17:00

— Dôležité oznamy —

Detská besiedka

So začiatkom nového školského roka pozývame všetky deti vo veku od 3 do 13 rokov na Detskú besiedku. Začiatok Detskej besiedky je o 10:00h v zborovom dome a jej koniec je zároveň so Službami Božími.

Vyučovanie náboženstva na školách

Upozorňujeme, že vyučovanie náboženstva bude aj v tomto školskom roku prebiehať na ZŠ Ostredková a ZŠ Drieňová. V prípade záujmu prihláste svoje deti navštevujúce uvedené školy na toto vyučovanie.

Rovnako prosíme rodičov, aby záujem o vyučovanie náboženstva ich detí na iných školách MČ Ružinov oznámili na farskom úrade, ale aj na danej škole.

Vyučovanie náboženstva a konfirmačná príprava na farskom úrade

Vyzývame všetkých rodičov a starých rodičov, aby svoje deti  a vnúčatá prihlásili na vyučovanie náboženstva na farskom úrade.

Podobne môžu rodičia prihlásiť svoje deti vo veku od 12 rokov a viac na konfirmačné vyučovanie, ktoré tiež prebieha na farskom úrade.

Biblická hodina dospelých

Každú stredu mimo sviatkov a letných mesiacov býva o 18:00h v zborovom dome biblická hodina pre dospelých. Srdečne Vás pozývame na posedenie pri výklade Slova Božieho a na diskusie o aktuálnych témach v cirkvi a spoločnosti.

Dávame do pozornosti

v  Stretnutie SEŽ Veľkej Bratislavy sa bude konať dňa 5. 9. 2010 o 15:00h v Prievoze. Na tému Osobnosti Žilinskej synody 1610 bude prednášať brat farár Norbert Hajský.
V rámci diskusie budeme hovoriť aj o navrhovaných témach na stretnutia SEŽ v novom školskom roku a preto Vás všetkých srdečne pozývame.

Pokladničné hodiny v sakristii

Každú nedeľu od 9:30 do 9:55 a aj po skončení Služieb Božích je možnosť v sakristii chrámu Božieho zaplatiť cirkevný príspevok, poprípade milodar priamo bratovi pokladníkovi. Taktiež je možné zastaviť sa v sakristii aj po skončení večerných Služieb Božích.

Platba cirkevného príspevku – dane

Upozorňujeme všetkých členov nášho cirkevného zboru, ktorí ešte nezaplatili povinný cirkevný príspevok za rok 2009, že tak môžu urobiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích. Taktiež je potrebné zaplatiť cirkevný príspevok za rok 2010.

Milodary

Obdobie od 1. 7. do 31. 7. 2010

Cirkevný príspevok 130,00
Ofery 239,08
Knihy, časopisy 26,05
Milodary 290,00
Ofery za 1. polrok 2010 – Most pri Bratislave 177,95
Zbierka na povodne 250,00
Príjmy spolu: 1113,08

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

– Ochotného darcu miluje Boh –

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok
Utorok 9:00 – 11:00
Streda 17:00 – 18:00
Štvrtok 9:00 – 10:00
Piatok 17:00 – 18:00
Sobota
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Comments are closed.