Informačný list September 2011

Zborová kronika

1. 7. – 31. 7. 2011

 

Pohreby:                   Štefan Berzedi

Ing. Miroslav Siváček, CSc.

Ing. Dušan Pešek

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

 

 

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva v ZD streda 17:00
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Konfirmačná príprava štvrtok 16:00
Biblická hodina dorastu štvrtok 17:00
Biblická hodina mládeže štvrtok 18:30
Pastorálne poradenstvo st a pia 17:00
Pastorálne poradenstvo a príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* piatok 17:00

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

(pevná) 02 / 20 79 57 70    (t-mobile) 0911 / 40 10 95

(orange) 0917 / 53 23 43  (o2) 0904 / 844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk       eva.germanova@gmail.com

 ecavprievoz@pobox.sk                                                                                                                                                                                                   web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

 

 

 

September 2011

 

Nech sa vám srdce nestrachuje! Verte v Boha a verte vo mňa! (J 14, 1)

 

Služby Božie v našom zbore

 

4. 9. 2011   11. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Stretnutie SEŽ Veľkej Bratislavy 15:00
Večerné služby Božie 17:00

 

11. 9. 2011   12. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie – začiatok školského roka – občerstvenie po službách Božích 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Nešporné služby Božie v Domove seniorov 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

18. 9. 2011   13. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

25. 9. 2011   14. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie so Spoveďou a Večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

— Dôležité oznamy —

Spoločenstvo evanjelických žien

Spoločenstvo evanjelických žien Veľkej Bratislavy vás pozýva na svoje prvé stretnutie po letnom dovolenkovom období. Stretnutie sa uskutoční 4. 9. 2011 o 15:00h v CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz. Téma prednášky bude Diakonia v minulosti a dnes. Prednášať bude sestra Bc. E. Bunčáková. Srdečne pozývame na stretnutie!

Prosíme ochotné sestry, ktoré pomôžu s prípravou tohto stretnutia, aby sa prihlásili u brata farára. Ďakujeme!

v   Kostolnícke miesto

Bratia a sestry, po odchode sestry kostolníčky zo zdravotných dôvodov, sa stále nenašiel nikto, kto by bol ochotný túto službu konať. Ak máte záujem alebo poznáte niekoho, kto by rád túto službu pre CZ konal, prosíme informujte nás. Ďakujeme!

v   Zbierka na rekonštrukciu kúrenia v ZD

Prosíme ochotných bratov a sestry, ktorým to finančné možnosti dovolia, aby prispeli na plánovanú rekonštrukciu kúrenia v ZD. Rekonštrukciou chceme znížiť pravidelné mesačné výdavky CZ za plyn.

v   Zmena

Oznamujeme, že od septembra prišlo k zmene času Nešporných služieb Božích vo filiálke Most pri Bratislave. Budú sa konať v 1. a 3. nedeľu v mesiaci o 12:15h.

v   Pozvanie

Bratia a sestry, po dovolenkovom období Vás opäť srdečne pozývame na pravidelné aktivity, ktoré sa budú konať počas týždňa.

Detská besiedka

Všetky deti vo veku od 3 do 12 rokov pozývame na Detskú besiedku. Začiatok Detskej besiedky je o 10:00h v chráme Božom, kde deti pristúpia k oltáru na požehnanie a potom spolu odídu do zborového domu. Detská besiedka končí zároveň so Službami Božími.

Konfirmačná príprava

Milí rodičia a starí rodičia, oznamujeme Vám, že počas mesiaca september môžete svoje deti a vnúčatá vo veku 12 rokov prihlasovať na konfirmačnú prípravu.

Biblická hodina dorastu a mládeže

Budúcich konfirmandov i tých minulých, pozývame na biblické hodiny dorastu resp.  mládeže. Budú sa konať vo štvrtok o 17:00h resp. o 18:30h.

Biblická hodina dospelých

Každú stredu mimo sviatkov prebieha od 18:00h v zborovom dome biblická hodina pre dospelých. Srdečne Vás pozývame na posedenie pri výklade Slova Božieho a na diskusie o aktuálnych témach v cirkvi a spoločnosti.

— Dávame do pozornosti —

Platba cirkevného príspevku – dane

Milí bratia, milé sestry, tých z vás, ktorí ste ešte neuhradili cirkevný príspevok za rok 2010 (prípadne za predchádzajúce roky), prosíme o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5,- EUR na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente 30. 1. 2011, je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

Výdavky – obdobie od 1. 7. do 31. 7. 2011

Plyn 586, 00
Elektrina – ZD (1. 7. – 31. 7.) 113, 41
Vodné, stočné (9. 6. – 8. 7.) 54, 89
UPC – pevná linka, internet (3. 7. – 2. 8.) 40, 33
Orange (20. 7. – 19. 8.) 24, 94
T – Mobile (22. 6. – 21. 7) 20, 16
Komunálny odpad (1. 6. – 30. 6.) 21, 24
Cestovné 5, 50
Cestovné na športovú olympiádu 25, 35
Biblická olympiáda 11, 20
Ofera pre teológov 54, 45
Výdavky spolu: 957, 47

 

Príjmy – obdobie od 1. 7. do 31. 7. 2011

Ofery 422, 93
Cirkevný príspevok 65, 00
Milodary 805, 00
Knihy, časopisy 32, 84
Príjmy spolu: 1325, 77

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

– Ochotného darcu miluje Boh –

Úradné hodiny na farskom úrade
Pondelok    
Utorok 10:00 – 12:00  
Streda   16:00 – 18:00
Štvrtok 10:00 – 12:00  
Piatok    
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Comments are closed.