Informačný list September 2012

Zborová kronika

1. 7. – 31. 7. 2012

 

Krst:                          Vivien Jana Navara

Andrej Pavlík

 

Sobáš:                       Lenka Čankyová a Michal Šula

Pohreb:                     Pavel Láska

Magdaléna Reinoldová rodená Schatzová

Mária Konečná rodená Litavská

Ľubica Lelovičová rodená Gabrižová

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

 

 

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

 

Pastorálne poradenstvo* st a pia 17:00
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* piatok 17:00

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

(pevná) 02 / 20 79 57 70    (t-mobile) 0911 / 40 10 95

(orange) 0917 / 53 23 43  (o2) 0904 / 844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk       eva.germanova@gmail.com

 ecavprievoz@pobox.sk    web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

 

September 2012

 

Počúvaj, syn môj, a prijmi moje reči, rozmnožia sa roky tvojho života. O ceste múdrosti ťa poúčam, vediem ťa po priamych chodníkoch. Pri tvojej chôdzi nebude tvoj krok hatený, a keď pobehneš, nepotkneš sa. Pridŕžaj sa napomenutia, nepopusť, zachovávaj ho, lebo je tvojím životom.  Nevstupuj na chodník bezbožných a nekráčaj po ceste zlých.

(Pr 4, 10-14)

 

Služby Božie v našom zbore

 

2. 9. 2012   13. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most pri Bratislave 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

9. 9. 2012   14. nedeľa po Svätej Trojici – začiatok škol. roka

Hlavné služby Božie – občerstvenie po Službách Božích 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ulica 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

16. 9. 2012   15. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most pri Bratislave 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

23. 9. 2012   16. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Hodová nedeľa – Ružinovské hodové slávnosti (Areál Štrkovec) 16:00

 

30. 9. 2012   17. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie so Spoveďou a Večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ulica 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

— Dôležité oznamy —

 

Stretnutie SEŽ

Stretnutie SEŽ Veľkej Bratislavy sa bude konať 2. septembra 2012 o 15:00h na Legionárskej ulici č. 6. Prednášať bude brat farár J. Grešo. Téma prednášky: „Žalm 73 – šťastie zlých a utrpenie dobrých“. Srdečne pozývame na prvé poprázdninové stretnutie!

 

Pozvanie

Bratia a sestry, po dovolenkovom období Vás opäť srdečne pozývame na pravidelné aktivity, ktoré sa budú konať počas týždňa.

Detská besiedka

Všetky deti vo veku od 3 do 12 rokov od 16. septembra 2012 pozývame na Detskú besiedku do zborového domu. Detská besiedka prebieha súbežne so Službami Božími.

Konfirmačná príprava

Milí rodičia a starí rodičia, oznamujeme Vám, že do 16. septembra 2012 môžete svoje deti a vnúčatá vo veku 12 rokov prihlasovať na konfirmačnú prípravu.

Biblická hodina dorastu a mládeže

Budúcich konfirmandov i tých minulých, pozývame na biblické hodiny dorastu resp. mládeže. Termín bude spresnený v priebehu septembra.

Biblická hodina dospelých

Každú stredu mimo sviatkov prebieha od 18:00h v zborovom dome biblická hodina pre dospelých. Srdečne Vás pozývame na posedenie pri výklade Slova Božieho a na diskusie o aktuálnych témach v cirkvi a spoločnosti.

 

— Dávame do pozornosti —

 

Platba cirkevného príspevku – dane

Milí bratia, milé sestry, tých z vás, ktorí ste ešte neuhradili cirkevný príspevok za rok 2011 (prípadne za predchádzajúce roky), prosíme o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5,- EUR na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente 30. 1. 2011, je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

 

 

Výdavky – obdobie od 1. 7. do 31. 7. 2012

Plyn (1. 7. – 31. 7. 2012) 492, 00
Vodné, stočné (8. 6. – 7. 7. 2012) 45, 70
Elektrina – ZD (1. 7. – 31. 7. 2012) 103, 78
Elektrina – kostol (1. 7. – 30. 11. 2012) 181, 51
Komunálny odpad (1. 6. – 30. 6. 2012) 26, 54
UPC – pevná linka, internet (3. 7. – 2. 8. 2012) 50, 10
Orange (20. 6. – 19. 7. 2012) 24, 94
Telekom (22. 5 – 21. 6. 2012) 20, 16
Inside tábor – Norbert Hajský 85, 00
Poštovné 1, 00
Hadica na prívod vody 1, 88
Víno k Večeri Pánovej 1, 35
Univerzálny adaptér 13, 90
Evanjelické spevníky 23, 70
Výdavky spolu: 1071, 56

Príjmy – obdobie od 1. 7. do 31. 7. 2012

Ofery – Most pri Bratislave I. – VII. 2012

207, 93
Ofery 315, 05
Cirkevný príspevok 60, 00
Milodary 455, 00
Knihy, časopisy 38, 41
Príjmy spolu: 1076, 39

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

– Ochotného darcu miluje Boh –

             Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok    
Utorok 10:00 – 12:00  
Streda   16:00 – 18:00
Štvrtok 10:00 – 12:00  
Piatok    
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

 

Comments are closed.