Informačný list September 2018

September 2018

             Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde (ich) moľ a hrdza ničí a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú. Ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde (ich) ani moľ ani hrdza neničí a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú. 21 Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.  Sviecou tela je oko. Preto ak je tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude plné svetla;  ale ak je tvoje oko skazené, celé tvoje telo bude plné tmy. Ak už aj svetlo, ktoré je v tebe, je tmou, akáže je potom sama tma? Nikto nemôže slúžiť dvom pánom; lebo buďto jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím sa budete odievať. Či život nie je viac ako pokrm a telo viac než odev? Pozrite vtákov nebeských: ani nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl, a váš Otec nebeský ich živí. Či vy nie ste omnoho viac ako oni?  A tým, že ste ustarostení, kto z vás môže predĺžiť svoj vek čo aj len o lakeť? (Mt 6, 19-27)

 

Rozpis služieb Božích

  1. 9. 14. Nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00 –:–
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

  1. 9. 15 Nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

  1. 9. 16. Nedeľa po Trojici – volebný konvent
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

  1. 9. 17. Nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

  1. 9. 18. Nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie VP 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v DD Pivoňkova 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

— oznamy —

  • stretnutie žien veľkej bratislavy

Spoločenstvo žien veľkej Bratislavy pozýva všetkých na prvé poprázdninové stretnutie. Uskutoční sa v nedeľu 9. Septembra o 15:00 v cirkevnom zbore Bratislava – Legionárska.

  • volebný konvent

Druhé kolo volieb do funkcie generálneho biskupa sa v našom cirkevnom zbore uskutoční v nedeľu 16. septembra na hlavných službách Božích.

  • konfirmačná výučba dospelých

Individuálne celoročne prebieha aj príprava dospelých konfirmandov ako aj krstencov. Ak máte záujem prihláste sa u br. farára.

  • pokladnička na „martu“

Pri východe z chrámu sme umiestnili samostatnú pokladničku určenú pre milodary na fungovanie našej stanice zborovej diakonie MARTA. Môžete tak aj takýmto priamym spôsobom prispieť na jej činnosť.

— dávame do pozornosti —

           Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2018 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru (5,-EUR deti, dôchodcovia, nezamestnaní). Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

— hospodárenie za uplynulý mesiac —

Výdavky (základný prehľad)

Komunálny odpad 21, 24
ZSE elektrina 86, 44
SPP 701,00
UPC 36, 60
Ubytovanie ECD Zvolen 202, 00
Bezpečnostný technik 36, 00
Obedy tábor Nasledovník 34, 50
Občerstvenie – spevokol Serafín 17, 51
Poštovné, kvety, cestovné 9, 36
Poplatky Kredit telefón 10,00

Príjmy  (základný prehľad)

Ofery 320, 82
Ofery Most 178, 20
Cirkevný príspevok 80, 00
Milodary 1311, 40
Knihy, časopisy 59, 30
Zbierka na SZD Marta 79, 49
Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku 48, 00

 

Ďalšie položky, ako aj podrobný prehľad získate cez hospodársky výbor CZ. Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

Pondelok Úradná administratíva Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ
Utorok 10:00 – 11.30 Vyučovanie náboženstva na ZŠ
Streda Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ 16:00 – 17:00
Štvrtok Úradná administratíva Pastorálne návštevy
Piatok Pastorálne návštevy, vyučovanie náboženstva na SŠ 15:30 – 17:00
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

 

Po telefonickom dohovore je stretnutie samozrejme možné aj v iné časy.

 

Krátke oznamy

NÁPADOVNÍK: V tomto prípade ide o malú nenápadnú škatuľku v zadnej časti chrámu, do ktorej môžete vhodiť vaše návrhy, nápady, myšlienky alebo otázky.

VYUČOVANIE NÁBOŽENSTVA: V našom cirkevnom zbore prebieha vyučovanie náboženstva na desiatich školách v našom obvode. V prípade vášho záujmu prihlásiť dieťa, koordinujte svoj postup s bratom farárom.

VYUČOVANIE KONFIRMANDOV: Bude opäť prebiehať v piatky od 16: 00 mimo sviatkov a školských prázdnin.

POŽEHNANIE DETÍ: V nedeľu 9. Septembra bude pri príležitosti začiatku školského roku požehnanie detí, žiakov a študentov počas hlavných služieb Božích.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva na fare streda 15:30
Biblická hodina dospelých streda 17:00
Vyučovanie katechumenov piatok 16:00
Vyučovanie konfirmandov piatok 16:00
Stretnutie konfirmačného dorastu piatok 16:45
Stretnutie „Porastu“ piatok 18:00
Detská besiedka v zborovom dome nedeľa 10:00
Detský spevokol – Serafín (po skončení HSB) nedeľa 11:00
Modlitebné spoločenstvo – v ZD/ v kostole nedeľa 9:30
Pastorálne poradenstvo dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou

*v prípade záujmu ohláseného vopred

 

Kontakt

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70

e-mail: prievoz@ecav.sk  –  ecavprievoz@pobox.sk

web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: SK88 1100 0000 0026 2818 0261

Comments are closed.