Inštalácia zborového farára

Chváliť budem Hospodina, dokiaľ žijem, a spievať budem svojmu Bohu, dokiaľ tu budem. (Ž 146, 2)

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Bratislava – Prievoz

si Vám dovoľuje oznámiť, že v poslednú nedeľu po Svätej Trojici

dňa 21.11.2010 o 10.00 hod

sa v evanjelickom chráme Božom na Radničnom námestí v Bratislave

uskutoční slávnostná inštalácia zborového farára

Mgr. Norberta Hajského, PhD.

Zároveň sa uskutoční slávnostné uvedenie do úradu zborovej dozorkyne

PhDr. Ľudmily Holekovej

Akt inštalácie vykoná vznešená sestra konseniorka Bratislavského senioráte ECAV na Slovensku

ThDr. Andrea Lukačovská

Slávnostným kazateľom bude dôstojný brat generálny biskup ECAV na Slovensku

Mgr. Miloš Klátik , PhD.

______________________________________________________

CZ ECAV Bratislava – Prievoz, Radničné námestie 2, 82105 Bratislava, ecavprievoz@pobox.sk , www.ecavprievoz.sk

Comments are closed.