LETNÉ BIBLICKÉ TÁBORY 2013

● Bratislavský seniorát organizuje Inside tábor pre dorast vo veku 12 až 17 rokov v dňoch 11. – 18. 8. 2013 v stredisku Planinka, Dechtice. Informácie ohľadom tohto tábora vám poskytne brat farár.

● Rovnako aj tento rok chceme ísť s deťmi do týždňového letného biblického tábora, ktorý organizuje CZ Beckov v dňoch 25. – 31. 8. 2013. Tento tábor je určený pre deti od 7 do 14 rokov a bude sa konať v Trenčianskom Jastrabí. Prihlášky a ďalšie informácie vám dá sestra farárka.

Comments are closed.