O Zbore

Ecav Prievoz - kostolNáš evanjelický cirkevný zbor pôsobí v Bratislave v mestských častiach Ružinov (Prievoz, Ostredky, Trávniky, Štrkovec, Pošeň, Nivy, Vlčie Hrdlo, Pálenisko) Podunajské Biskupice (Komárov, staré Biskupice, Medzijarky, Dolné Hony) a Vrakuňa (Stará a Nová Vrakuňa, Dolné Hony) Zbor má aj filiálku v Moste pri Bratislave s diasporou Malinovo, Tomášov a Zálesie. Cirkevný zbor je súčasťou Bratislavského seniorátu Západného dištriktu ECAV na Slovensku. V súčasnosti máme tri bohoslužobné miesta, na ktorých sa pravidelne vykonávajú Služby Božie. Okrem našich vlastných členov sa pastorálne staráme aj o veriacich v nemocniciach (FNsP BA – Ružinov, FNsP BA – P.Biskupice, hospicoch (Žltý kaštieľ v Prievoze) a liečebniach dlhodobo chorých (P. Biskupice). Duchovne zaopatrujeme aj veriacích žijúcich v domovoch dôchodcov na území nášho pastorálneho obvodu (Pažítkova ul, Rezedova ul.) predovšetkým však v Ružinovskom domove seniorov na Sklenárovej ul. Prevádzkujeme aj vlastnú stanicu zborovej diakonie Marta, ktorá má formu agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Vyučovanie náboženstva pre evanjelikov zabezpečujeme na ZŠ Drieňová, ZŠ Mierová a ZŠ Ostredková, ako aj v zborovom dome.

V súčastnosti (13.2.2009) má náš evanjelický zbor 2054 členov.

Služby Božie sa konajú v chráme Božom na Radničnom námestí v nedeľu doobeda o 10:00 a večer o 17:00 a taktiež počas sviatkov. Vo filiálke v Moste pri Bratislave sa Služby Božie konajú v prvú a tretiu nedeľu v mesiaci o 12:15 a počas výročných slávností. V domove dôchodcov na Sklenárovej ulici bývajú Bohoslužby v druhú a štvrtú nedeľu v mesiaci. Ďalšie zborové aktivity ako detská besiedka, vyučovanie náboženstva a katechumenov, konfirmčná výučba, stretávania dorastu a mládeže, ako aj biblická hodina pre dospelých prebiehajú v zborovom dome.

Comments are closed.