Oznam o konaní druhého kola volieb do funkcie generálneho biskupa.

V našom CZ sa plánované voľby uskutočnia v nedeľu 16. septembra v rámci hlavných služieb Božích (10.00)

Comments are closed.