Oznam o úmrtí

Oznamujem, že Pán života a smrti odvolal spomedzi nás našu spolusestru Vieru Žilákovú. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 9. mája o 13:00 v chráme Božom v Bratislave – Prievoze na Radničnom námestí č. 6. Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

Comments are closed.