Oznámenie o odložení inštalácie zborového farára Mgr. Norberta Hajského, PhD.

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku si Vám dovoľuje oznámiť, že na základe rozhodnutia zborového konventu konaného dňa 14. 2. 2010 dočasne odkladá inštaláciu zborového farára Mgr. Norberta Hajského, PhD.

O novom termíne tejto slávnosti Vás budeme včas informovať a budeme sa tešiť na Vašu účasť.

S bratským pozdravom,

Predsedníctvo CZ Bratislava – Prievoz

Comments are closed.