Oznámenie o realizácii grantu – Marta SZD

Ružinov

Projekt „Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti so zameraním na spokojnosť prijímateľov služby“.

Bol financovaný z rozpočtu mestskej časti Ružinov formou grantu pre rok 2013.

Comments are closed.