Oznámenie o realizácii grantu – Marta SZD

„PROJEKT POSKYTOVANIE KVALITNEJ

OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI A JEJ

DOSTUPNOSŤ PRE ODKÁZANÝCH PRIJÍMATEĽOV“

 

 bol financovaný z rozpočtu mestskej časti

Ružinov formou grantu pre r.2011

Comments are closed.