Oznamy Marec 2015

  • vyučovanie konfirmandov, náboženstvo na fare

Oznamujeme rodičom, že môžu prihlásiť svoje deti na konfirmačné vyučovanie – prvý ročník. Vyučovanie býva v piatok o 16:00. Zároveň vám ponúkame možnosť prihlásiť vaše deti na vyučovanie náboženstva na fare. Bude v stredu o 15:30.

  • kostolnícke miesto

Ak máte záujem alebo poznáte niekoho, kto by rád túto službu pre CZ konal, prosíme informujte nás. Za túto službu poskytuje cirkevný zbor dohodnutú odmenu. Ďakujeme.

  • stretnutie žien v našom chráme – 1. marca 2015

V nedeľu 1. marca sa uskutoční v našom chráme stretnutie žien Veľkej Bratislavy na tému z desatora: „nescudzoložíš“. Prosíme ochotné, ženy o pomoc pri príprave občerstvenia.

  • inside klub – piatok 27. marca

V tento piatok bude už po druhý krát u nás stretnutie mladých ľudí z okolitých cirkevných zborov. Začiatok bude od 16:00. Nebudú chýbať aktivity, hry,  zamyslenie, piesne a občerstvenie.

  • biblická olympiáda 2015

V piatok 27. marca bude prebiehať seniorátne kolo biblickej olympiády žiakov evanjelického náboženstva. Uskutoční sa na EZŠ Palisády.

Comments are closed.