Informačný list September 2018

september 4th, 2018

September 2018

             Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde (ich) moľ a hrdza ničí a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú. Ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde (ich) ani moľ ani hrdza neničí a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú. 21 Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.  Sviecou tela je oko. Preto ak je tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude plné svetla;  ale ak je tvoje oko skazené, celé tvoje telo bude plné tmy. Ak už aj svetlo, ktoré je v tebe, je tmou, akáže je potom sama tma? Nikto nemôže slúžiť dvom pánom; lebo buďto jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím sa budete odievať. Či život nie je viac ako pokrm a telo viac než odev? Pozrite vtákov nebeských: ani nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl, a váš Otec nebeský ich živí. Či vy nie ste omnoho viac ako oni?  A tým, že ste ustarostení, kto z vás môže predĺžiť svoj vek čo aj len o lakeť? (Mt 6, 19-27)

  Read the rest of this entry »

Voľby v našom cirkevnom zbore.

jún 7th, 2018

Bratia a sestry, oznamujeme vám termíny volebných konventov v našom zbore. Voľba biskupa ZD ECAV na Slovensku budú v nedeľu 10. júna na HSB o 10.00. Voľba predsedníctva ECAV bude v nedeľu 17.júna na HSB o 10.00. Životopisy kandidátov, ako aj ich volebné programy sú na nástenke vo vchode do chrámu.

Denný tábor Nasledovník 2018

máj 29th, 2018

V dňoch 2. až 6. júla (mimo sviatku Cyrila a Metoda) bude prebiehať denný biblický tábor Nasledovník. Bližšie informácie u br. farára.

Služby Božie na Branči

máj 29th, 2018

Na sviatok Cyrila a Metoda 5. júla budú už tradične služby Bože pod holým nebom na zrúcaninách hradu Branč. Záujemcovia o spoločný výjazd sa môžu hlásiť u br. farára.