Oznam o zrušení Služieb Božích počas Vianoc

19 decembra, 2020

Usmernenie predsedníctiev ECAV k vianočným sviatkom

18 decembra, 2020

https://www.ecav.sk/aktuality/stanoviska-a-vyjadrenia/usmernenie-predsednictiev-ecav-k-vianocnym-sviatkom

IV. ADVENTNÁ NEDEĽA

18 decembra, 2020

Informačný list September 2020

1 septembra, 2020

Varujte sa prejavovať zbožnosť pred ľuďmi preto, aby vás videli; ináč nemáte odplatu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Preto keď dávaš almužnu, netrúb pred sebou, ako robia pokrytci v synagógach a na uliciach, aby ich ľudia oslavovali. Veru vám hovorím: Majú svoju odmenu! Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavica, čo robí pravica,  aby tvoja almužna zostala v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe. Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli; veru vám hovorím: Majú svoju odmenu.  Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky, zamkni dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe. (Mt 6, 1 – 6)

Read the rest of this entry »