Platba cirkevného príspevku – dane za rok 2009

Upozorňujeme všetkých členov nášho cirkevného zboru, ktorí ešte nezaplatili povinný cirkevný príspevok za rok 2009, že tak môžu urobiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích.

Comments are closed.