Pomoc pri rekonštrukcii fary

Milý bratia, milé sestry!

Obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc, pri nutnej rekonštrukcii našej fary. Po skončení pôsobenia brata farára Horínka je potrebné urobiť úpravy spojené s bývaním vo farárskom byte a prípravou ubytovacích priestorov pre nového kaplána. Jedná sa o obnovenie kuchyne, práce spojené s malovaním, upratovanie, opravu komína a podobne.

Žiadame všetkých ochotných spolubratov a spolusestry, aby nám prejavili pomoc či už formou finančnej podpory alebo svojimi schopnosťami a zručnosťami priamo na fare.

Finančné prostriedky

  • Ø možete zasielať na číslo účtu: 2628180261/1100

správa pre adresáta: Zbierka 2009

  • Ø alebo odovzdať osobne v sakristii nášho chrámu Božieho

Dobrovoľná pomoc

  • Ø na organizovanej brigáde, ktorá sa uskutoční 11.7. 2009 o 9:00 alebo 18.7.2009 tiež o 9:00
  • Ø kedykoľvek podľa Vaších časových možností po dohode s kontaktnými osobami

Kontaktné osoby:

Brat farár Mgr. Norbert Hajský PhD.   t.č-  0911401095

Brat kurátor MUDr. Jozef Fábry          t.č-  0903440741

Brat Ing. Dušan Havalda                      t.č-  0908459306

Brat Patrik Lauček                                t.č-  0902615890

Brat Michal Fabok                                t.č-  0918209651

Brat pokladnik Juraj Prochac                t.č-  0914193714

Za Vašu láskavú pomoc už vopred ďakujeme!

Presbyterstvo CZ ECAV v Prievoze

Milý bratia, milé sestry!

Obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc, pri nutnej rekonštrukcii našej fary. Po skončení pôsobenia brata farára Horínka je potrebné urobiť úpravy spojené s bývaním vo farárskom byte a prípravou ubytovacích priestorov pre nového kaplána. Jedná sa o obnovenie kuchyne, práce spojené s malovaním, upratovanie, opravu komína a podobne.

Žiadame všetkých ochotných spolubratov a spolusestry, aby nám prejavili pomoc či už formou finančnej podpory alebo svojimi schopnosťami a zručnosťami priamo na fare.

Finančné prostriedky

  • Ø možete zasielať na číslo účtu: 2628180261/1100

správa pre adresáta: Zbierka 2009

  • Ø alebo odovzdať osobne v sakristii nášho chrámu Božieho

Dobrovoľná pomoc

  • Ø na organizovanej brigáde, ktorá sa uskutoční 11.7. 2009 o 9:00 alebo 18.7.2009 tiež o 9:00
  • Ø kedykoľvek podľa Vaších časových možností po dohode s kontaktnými osobami

Kontaktné osoby:

Brat farár Mgr. Norbert Hajský PhD.   t.č-  0911401095

Brat kurátor MUDr. Jozef Fábry          t.č-  0903440741

Brat Ing. Dušan Havalda                      t.č-  0908459306

Brat Patrik Lauček                                t.č-  0902615890

Brat Michal Fabok                                t.č-  0918209651

Brat pokladnik Juraj Prochac                t.č-  0914193714

Za Vašu láskavú pomoc už vopred ďakujeme!

Presbyterstvo CZ ECAV v Prievoze

Comments are closed.