Príspevky a milodary

 

Cirkevné príspevky a milodary pre náš cirkevný zbor je možné odovzdať osobne pokladníkovi, osobe zastupujúcej pokladníka, zborovému farárovi a zborovej kaplánke alebo poslať bankovým prevodom na účet číslo SK88 1100 0000 0026 2818 0261 (Tatrabanka) s uvedením účelu v poznámke (správa pre prijímateľa resp. popis transakcie):

1. cirkevný príspevok

2. milodar.
2Kor 9,7: lebo ochotného darcu miluje Boh.

Comments are closed.