Služby Božie počas vianočných sviatkov

jaslicky

.

Chrám Boží na Radničnom námestí 6.

 

 

 

 

  1. 12. 2015 Štedrý večer
Štedrovečerné služby Božie – s programom 15:00
Štedrovečerné služby Božie 17:00

 

  1. 12. 2015 1. slávnosť vianočná
Slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most s Večerou Pánovou 12:15

 

  1. 12. 2015 2. slávnosť vianočná
Hlavné služby Božie 10:00

 

  1. 12. 2015 nedeľa po Vianociach
Hlavné služby Božie 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

  1. 12. 2015 Záver občianskeho roka
Večerné služby Božie 17:00

 

  1. 1. 2016 Nový rok, Obrezanie Krista Pána
Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00

 

  1. 1. 2016 nedeľa po Novom roku
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

  

  1. 1. 2016 Zjavenie Krista Pána mudrcom – Epifánia
Hlavné služby Božie 10:00

Comments are closed.