Služby Božie počas vianočných sviatkov 2016 v Bratislave – Prievoze

Chrám Boží na Radničnom námestí 6.

 

 

  1. 12. 2016 Štedrý večer
Štedrovečerné služby Božie – s programom 15:00
Štedrovečerné služby Božie 17:00

 

  1. 12. 2016 1. slávnosť vianočná
Slávnostné služby Božie s v Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most s Večerou Pánovou 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

  1. 12. 2016 2. slávnosť vianočná
Hlavné služby Božie 10:00

 

  1. 12. 2016 Záver občianskeho roka
Večerné služby Božie 17:00

 

  1. 1. 2017 Nový rok, Obrezanie Krista Pána
Hlavné služby Božie s večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00


  1. 1. 2017 Zjavenie Krista Pána mudrcom – Epifánia
Hlavné služby Božie 10:00

 

Comments are closed.