Služby Božie počas vianočných sviatkov 2013

Služby Božie počas vianočných sviatkov v Bratislave – Prievoze

 

Chrám Boží na Radničnom námestí 6.

 

 

24. 12. 2013   Štedrý večer

Štedrovečerné služby Božie – rodinné, program detí a dorastu 15:00
Štedrovečerné služby Božie 17:00

 

25. 12. 2013   1. slávnosť vianočná

Slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most s Večerou Pánovou 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

26. 12. 2013   2. slávnosť vianočná

Hlavné služby Božie 10:00

 

29. 12. 2013   nedeľa po Vianociach

Hlavné služby Božie 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

 

 

31. 12. 2013  Záver občianskeho roka

Večerné služby Božie 17:00

 

1. 1. 2014   Nový rok, Obrezanie Krista Pána

Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00

 

5. 1. 2014   nedeľa po Novom roku

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

 

 

 

6. 1. 2014   Zjavenie Krista Pána mudrcom – Epifánia

Hlavné služby Božie 10:00

 

Comments are closed.