Služby Božie počas vianočných sviatkov v Bratislave – Prievoze

Chrám Boží na Radničnom námestí 6.

24. 12. 2018 Štedrý večer

Ružinovský dom seniorov – Sklenárova ulica 13:00
Štedrovečerné služby Božie – s programom 15:00
Štedrovečerné služby Božie 17:00

25. 12. 2018   1. slávnosť vianočná

Slávnostné služby Božie s večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most s Večerou Pánovou 12:15
Večerné služby Božie 17:00

26. 12. 2018   2. slávnosť vianočná

Hlavné služby Božie 10:00

30. 12. 2018 Nedeľa po Vianociach

Hlavné služby Božie 10:00
Večerné služby Božie 17:00

31. 12. 2018 Záver občianskeho roka

Večerné služby Božie 17:00

1. 1. 2019   Nový rok, Obrezanie Krista Pána

Hlavné služby Božie s večerou Pánovou 10:00

6. 1. 2019   Zjavenie Krista Pána mudrcom – Epifánia

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

Comments are closed.