Služby Božie počas vianočných sviatkov v Bratislave – Prievoze

Služby Božie počas vianočných sviatkov v Bratislave – Prievoze

 

Evanjelický chrám Boží, Radničné námestie 6. 821 05, Bratislava

 

 

24. 12. 2012   Štedrý večer

Štedrovečerné služby Božie – rodinné, program detí 15:00
Štedrovečerné služby Božie 17:00

25. 12. 2012   1. slávnosť vianočná

Slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00

26. 12. 2012   2. slávnosť vianočná

Hlavné služby Božie 10:00
Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou vo filiálke Most 10:00

30. 12. 2012   Nedeľa po Vianociach

Hlavné služby Božie 10:00
Večerné služby Božie 17:00

31. 12. 2012  Záver občianskeho roka

Večerné služby Božie 17:00

1. 1. 2012   Nový rok, Obrezanie Krista Pána

Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00

6. 1. 2013   Zjavenie Krista Pána mudrcom – Epifánia

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

Comments are closed.