Služby Božie v našom zbore počas Veľkej Noci

Ecav prievoz - kostol

 

 

 

 

 

  1. 4. Zelený štvrtok
Večerné služby Božie s Večerou Pánovou 17:00
  1. 4. Veľký piatok
Hlavné služby Božie – pašiové 10:00
Večera Pánova po skončení služieb Božích 11:15
Pašiový program v RDS Sklenárova ul. 15:00
Večerné služby Božie 17:00
  1. 4. Veľkonočná nedeľa
Slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie s Večerou Pánovou – Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
  1. 4. Veľkonočný pondelok
Hlavné služby Božie 10:00

Comments are closed.