Stretnutie SEŽ veľkej Bratislavy

Stretnutie SEŽ veľkej Bratislavy

 

Stretnutie SEŽ veľkej Bratislavy sa bude konať netradične až 17. novembra 2013 o 15:00h v Zborovej sieni na Legionárskej ulici č. 6. Prednášať na tému „Ako nájdem milostivého Boha?“ bude dekan EBF UK v Bratislave Mgr. Ľubomír Batka, PhD. Srdečne pozývame!

Comments are closed.