Stretnutie SEŽ

Stretnutie SEŽ veľkej Bratislavy sa bude konať dňa 7. apríla 2013 o 15:00h v CZ Bratislava – Petržalka na Strečnianskej ulici č. 15. Na tému „Cirkev ako inštitúcia alebo živý organizmus“ bude hovoriť sestra farárka Eva Kolesárová. Srdečne pozývame!

Comments are closed.