Úradné hodiny

Ecav Prievoz - kostol

.

.

Pondelok

Utorok
10:00-11:30
Streda
16:00-17:00
Štvrtok

Piatok 15:30-17:00
Sobota
Nedeľa 9:30-9:55* 16:30-16:55*

 

* v sakristii chrámu Božieho

Kontakty v prípade neprítomnosti počas hodín pre stránky

Mgr. Norbert Hajský, PhD. – zborový farár

(t-mobile) 0904 / 401 095

(pevná linka) 02 / 20 79 57 70

Telefónny kontakt môže byť dočasne nedostupný z dôvodu vykonávania pohrebu, vyučovania, či vybavovania na úrade a preto volanie opakujte neskôr. Ďakujeme.

Kancelária je na Radničnom námestí č.2

Vstup do komplexu je možný cez druhú bráničku.

10:00 – 12:00

Comments are closed.