Usmernenie predsedníctiev ECAV k vianočným sviatkom

https://www.ecav.sk/aktuality/stanoviska-a-vyjadrenia/usmernenie-predsednictiev-ecav-k-vianocnym-sviatkom

Comments are closed.