Voľba zborového farára

V nedeľu 21. 6. bol v rámci služieb Božích volebný konvent, na ktorom prebehla voľba zborového farára. Pozvaným kandidátom bol brat farár Mgr. Norbert Hajský PhD. V tajnom hlasovaní bolo zo 116 odovzdaných hlasov za zvolenie 99 hlasov, proti 17 hlasov. Odovzdaný počet hlasov spĺňal potrebnú 3/5 väčšinu.

Comments are closed.