Voľby v našom cirkevnom zbore.

Bratia a sestry, oznamujeme vám termíny volebných konventov v našom zbore. Voľba biskupa ZD ECAV na Slovensku budú v nedeľu 10. júna na HSB o 10.00. Voľba predsedníctva ECAV bude v nedeľu 17.júna na HSB o 10.00. Životopisy kandidátov, ako aj ich volebné programy sú na nástenke vo vchode do chrámu.

Comments are closed.