Vyučovanie náboženstva

 

Vyučovanie náboženstva na fare streda 15:15
Vyučovanie katechumenov piatok 16:00
Vyučovanie konfirmandov piatok 16:30
Starší dorast piatok 18:00
Biblická hodina dospelých streda 16:00
Pastorálne poradenstvo dohodou dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou dohodou
Mladší dorast piatok 17:00

Detská besiedka v zborovom dome – Nedeľa 10:00

Detský spevokol – Serafín (po skončení HSB)

* v prípade záujmu ohláseného vopred

Comments are closed.