Vyučovanie náboženstva

 

Vyučovanie náboženstva v ZD streda 17:00
Vyučovanie katechumenov piatok 15:45
Vyučovanie konfirmandov piatok 16:30
Biblická hodina mládeže štvrtok 18:00
Biblická hodina dospelých streda 17:00
Pastorálne poradenstvo dohodou dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* piatok 15:00
Dorast piatok 17:00

* v prípade záujmu ohláseného vopred

Comments are closed.