Výzva – modernizácia kotolne

Výzva

 

 

Bratia a sestry,

radi by sme sa pustili do realizácie 2. etapy rekonštrukcie kúrenia v ZD – rekonštrukcie / modernizácie kotolne ZD.

Pri rekonštrukcii bude vymenený jestvujúci kotol za nový podľa návrhu brata Muráňa. Práce  budú realizované mimo vykurovacej sezóny a pred začatím prác bude urobené výberové konanie na dodávateľa prác.

Z týchto dôvodov oslovujeme Vás, bratia a sestry, členov nášho CZ, ktorí by ste mohli pomôcť pri rekonštrukcii kotolne – ak viete o nejakej firme, ktorá sa spomínaným prácam venuje, dajte nám na ňu kontakt. Môžete tak urobiť osobne na farskom úrade alebo telefonicky príp. e-mailom na uvedené kontakty:

 

Farský úrad                         02 / 20 79 57 70

Brat farár                             0911 401  095

0917 532 343

hajsky@fevth.uniba.sk

 

Sestra farárka                    0904 844 103

eva.germanova@gmail.com

 

Brat kurátor                                   0908 459 306

Comments are closed.