Zmena úradnych hodín

Ecav Prievoz - kostol

.

.

Pondelok

Utorok 10:00-12:00

Streda 10:00-12:00
Štvrtok 10:00-12:00
Piatok 17:00-18:00
Sobota
Nedeľa 9:30-9:55* 16:30-16:55*

* v sakristii chrámu Božieho


Kontakty v prípade neprítomnosti počas hodín pre stránky

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

zborový farár

Mgr. Eva Germanová, PhD.

zborová kaplánka

  • 0911 / 401 095
  • 0917 / 532 343
  • 0904 / 844 104

( 02 / 20 79 57 70

Telefónny kontakt môže byť dočasne nedostupný z dôvodu vykonávania pohrebu, vyučovania, či vybavovania na úrade a preto volanie opakujte neskôr. Ďakujem.

Kancelária je na Radničnom námestí č.2

Vstup do komplexu je možný cez druhú bráničku.

10:00 – 12:00

Comments are closed.