90. VÝROČIE POSVIACKY KOSTOLA

V nedeľu 20. augusta si pripomenieme 90.výročie posviacky kostola v Prievoze na Hlavných Službách Božích.  Nakoľko ide o prázdninové obdobie hlavné oslavy s programom a za účasti hostí boli presunuté na nedeľu 1. októbra. Vtedy vysadíme aj pamätný strom reformácie.

Comments are closed.