Informačný list Leto 2020

25 júna, 2020

Kto by prijal jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma! Kto by však zviedol na hriech jedného z týchto maličkých, ktorí veria vo mňa, lepšie by bolo, aby mu oslí žarnov zavesili na šiju a potopili ho do morskej hlbiny. Beda svetu pre zvody na hriech; zvody síce musia prísť, ale beda človeku, z ktorého prichádza zvádzanie. Ak ťa zvádza ruka alebo noha, odtni si ju a zahoď, lebo lepšie ti je o jednej ruke alebo nohe vojsť do života, ako keby si mal obe ruky alebo obe nohy, a hodili by ťa do večného ohňa. A ak ťa zvádza oko, vylúp si ho a zahoď; lebo lepšie ti je jednookému vojsť do života, ako keby si mal obe oči, a hodili by ťa do ohnivého pekla. Hľaďte, aby ste nepohŕdali ani jedným z týchto maličkých, lebo hovorím vám, že ich anjeli v nebesiach ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Lebo Syn človeka prišiel spasiť, čo zahynulo.

(Mt 18, 5-11)

Rozpis služieb Božích

 1. 6. Sviatok apoštolov Petra a Pavla (pondelok)
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 7. Sviatok Cyrila a Metoda
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie – Sviatok M. J. Husa 17:00

 

 1. 7. V. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 7. VI. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 7. VII. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie s večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 8. VIII. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 8. IX. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 8. X. nedeľa po Trojici – Nedeľa pokánia
Hlavné služby Božie s večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 8. XI. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 8. XII. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie s večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

6 . 9. XIII. nedeľa po Trojici – začiatok šk. roku

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

— oznamy —

 • konfirmačná výučba dospelých

Individuálne celoročne prebieha aj príprava dospelých konfirmandov ako aj krstencov. Ak máte záujem prihláste sa u br. farára.

 • pokladnička na „martu“

Pri východe z chrámu sme umiestnili samostatnú pokladničku určenú pre milodary na fungovanie našej stanice zborovej diakonie MARTA. Môžete tak aj takýmto priamym spôsobom prispieť na jej činnosť.

           Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2019 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru (5,-EUR deti, dôchodcovia, nezamestnaní). Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

. Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

 

—úradné hodiny na farskom úrade počas leta—

Pondelok   Pastorálne návštevy – nemocnice
Utorok 9:00 – 10.00 Pastorálne návštevy – nemocnice
Streda 9:00 – 10.00  
Štvrtok 9:00 – 10.00 Pastorálne návštevy
Piatok Pastorálne návštevy  
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Po telefonickom dohovore je stretnutie možné aj v iné časy.

 

Kontakt

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70

e-mail: prievoz@ecav.sk  –  ecavprievoz@pobox.sk

web: www.ecavprievoz.sk

fb: evanjelicky cirkevny zbor Bratislava – Prievoz

číslo účtu: SK88 1100 0000 0026 2818 0261

 

Krátke oznamy

 

NÁPADOVNÍK:

V tomto prípade ide o malú nenápadnú škatuľku v zadnej časti chrámu, do ktorej môžete vhodiť vaše návrhy, nápady, myšlienky alebo otázky

 

INSIDE TÁBOR:

Bude v dňoch 16. až 23. augusta v stredisku Planinka pri Dechticiach (okres Trnava). Je určený pre deti od 12 do 18 rokov. Výnimky sú možné.

 

LETNÝ TÁBOR DORASTU:

Aj tento rok plánujeme náš vlastný tábor dorastu. S ohľadom na situáciu bude tentoraz na Slovensku. Lokalitu ešte vopred upresníme. Predpokladaný čas 25. – 29. august.

 

VYUČOVANIE NÁBOŽENSTVA NA ŠKOLÁCH

Od septembra postupne začne výučba náboženstva na základných a stredných školách na ktorých prebiehala aj v minulých rokoch.

 

KONFIRMAČNÁ VÝUČBA NA FARE

Rodičia môžu predbežne v mesiaci august prihlásiť svoje deti osobne, telefonicky alebo emailom. Stretávať sa začneme po polovici septembra v piatky od 16.00. V druhej polovici septembra bude pokračovať aj vyučovanie konfirmandov (druhákov) v piatok o 16.30.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

 

Modlitebné spoločenstvo – v ZD/ v kostole nedeľa 9:30
Pastorálne poradenstvo dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou
Nácviky sobášov, kazualít piatok 16:00

*v prípade záujmu ohláseného vopred

 

Aktuálne informácie

6 mája, 2020

Aktuálne informácie aj s oznamami týkajúcimi sa najbližších Služieb Božích sú na našej stránke na Facebooku:

https://sk-sk.facebook.com/Evanjelicky-Cirkevny-zbor-Bratislava-Prievoz-178180424779/

 

Upozornenie – Koronavrírus – usmernenie pre COJ ECAV na Slovensku a ich predstaviteľov

10 marca, 2020

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) v situácii šírenia sa koronavírusu na Slovensku podáva toto usmernenie pre Cirkevné organizačné jednotky Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a ich predstaviteľov.

Celé znenie je dostupné tu: https://www.ecav.sk/aktuality/stanoviska-a-vyjadrenia/koronavrirus-usmernenie-pre-coj-ecav-na-slovensku-a-ich-predstavitelov

V skratke: Nebudú sa konať verejné Služby Božies, večierne, zhromaždenia a podobne. Povolené sú skrátené pohreby a krsty z nutnosti. VP len súkromná a umierajucim za týchto podmienok.

Informačný list Marec 2020

10 marca, 2020

Povstal medzi nimi spor, kto z nich je asi najväčší. On im povedal: Kráľovia panujú nad svojimi národmi, a tí, čo majú moc nad nimi, volajú sa dobrodincami. Vy však nie tak! Ale najväčší medzi vami nech je ako najmenší; a vodca ako slúžiaci. Lebo kto je väčší: ten, čo sedí za stolom, a či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí? Ale ja som medzi vami ako ten, čo slúži, vy však ste tí, čo ste v mojich pokušeniach zostali pri mne. Ako mne dal Otec, aj ja dávam vám kráľovstvo, aby ste jedli a pili za stolom v mojom kráľovstve a sedeli na trónoch a súdili dvanásť kmeňov izraelských. (Evanjelium podľa Lukáša 21, 24-30)

Read the rest of this entry »