Novinky na Facebooku

14 decembra, 2021

Zmena na mieste zboroveho dozorcu

13 augusta, 2021

Sestra zborová dozorkyňa sa k 24.6. 2021 vzdala z dôvodu veku a zo zdravotných dôvodov funkcie. Jej úlohy v predsedníctve zboru prebrala se. MUDr. Elena Bodová.

Oznam o zrušení Služieb Božích počas Vianoc

19 decembra, 2020

Usmernenie predsedníctiev ECAV k vianočným sviatkom

18 decembra, 2020

https://www.ecav.sk/aktuality/stanoviska-a-vyjadrenia/usmernenie-predsednictiev-ecav-k-vianocnym-sviatkom