Informačný list December 2011

Zborová kronika

1. 10. – 31. 10. 2011

 

Krsty:                                    Marko Moravčík

 

Sobáše:                     Juraj Navara a Petra Venclíčková

 

Pohreby:                   Elena Kollárová rodená Jamrichová

Ing. Ján Dobšinský

Judita Trpínová rodená Matúzová

Jana Thüringerová rodená Macháčková

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

 

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva v ZD streda 17:00
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Konfirmačná príprava štvrtok 17:00
Biblická hodina dorastu a mládeže štvrtok 18:30
Pastorálne poradenstvo st a pia 17:00
Pastorálne poradenstvo a príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* piatok 17:00

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

(pevná) 02 / 20 79 57 70    (t-mobile) 0911 / 40 10 95

(orange) 0917 / 53 23 43  (o2) 0904 / 844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk       eva.germanova@gmail.com

 ecavprievoz@pobox.sk                                                                                                                                                                                                   web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

 

December 2011

Ó, brány, pozdvihnite svoje hlavy, a zdvihnite sa, večné vráta, aby mohol vojsť Kráľ slávy!

(Ž 24, 7)

Služby Božie v našom zbore

 

4. 12. 2011   2. adventná nedeľa

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

11. 12. 2011   3. adventná nedeľa

Hlavné služby Božie – občerstvenie po Službách Božích 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ulica 14:00
Večerné služby Božie 17:00

18. 12. 2011   4. adventná nedeľa

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ulica

– program mládeže

15:00
Večerné služby Božie – program mládeže 17:00

24. 12. 2011   Štedrý deň

Rodinné služby Božie – program detí 15:00
Štedrovečerné služby Božie 17:00

25. 12. 2011   1. slávnosť vianočná

Slávnostné služby Božie so Spoveďou a Večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00

26. 12. 2011   2. slávnosť vianočná

Slávnostné služby Božie 10:00
Slávnostné služby Božie so Spoveďou a Večerou Pánovou vo filiálke Most 10:00

31. 12. 2011   Záver občianskeho roka – Silvester

Večerné služby Božie 17:00

 

— Dôležité oznamy —

Zapáľme sviece

CULTUS Ružinov, a. s. pod záštitou starostu MČ Ružinov Vás pozýva na podujatie Zapáľme sviece v nedeľu 27. 11. 2011, 4. 12. 2011, 11. 12. 2011 a 18. 12. 2011 vždy o 16:00h.

Spoločenstvo evanjelických žien

Stretnutie SEŽ sa bude konať 4. 12. 2011 o 15:00h v zborovej sieni na Legionárskej ulici č. 6. Témou  adventného stretnutia spojeného s občerstvením je Jednota v spoločenstve Božích detí a prednášajúcou bude sestra farárka Daniela Horínková. Na stretnutie srdečne pozývame a tešíme sa na Vás, milé sestry i bratia!

Rodinné spoločenstvo

Milí priatelia, pozývame Vás na adventné stretnutie manželských párov, ktoré sa bude konať v stredu 7. 12. 2011 o 19:00h v Zborovom dome.

Milulášsky večierok pre deti

Milí rodičia, starí rodičia, krstní rodičia, srdečne pozývame Vaše deti, vnúčatá a krstné deti na Mikuláššky večierok, ktorý sa uskutoční v piatok 9. 12. 2011 od 17:00h v Zborovom dome. Pripravený je program, hry i odmena pre každé dieťa.

Vianočný koncert

Slovenská filharmónia srdečne pozýva na Vianočný koncert, ktorý sa bude konať v kostole v sobotu 17. 12. 2011 o 16:00h. Účinkujú: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel, Spevácky zbor Technik, Iveta Viskupová, Katarína Sirotná, Adriana Schwarzová, Roman Bajzík, Tomáš Šelc.

Postup prác pri rekonštrukcii kúrenia v ZD

V zmysle uznesenia zborového konventu bola zrealizovaná 1. etapa  rekonštrukcie kúrenia, ktorá bola zameraná na zníženie únikov tepla cez netesniace a zatekajúce okná. V rámci rekonštrukcie boli vymenené okná na prízemí obytnej časti ZD v počte 6 ks.

Poďakovanie

Srdečne ďakujeme za dary dvom sestrám z nášho CZ. Sestre Bunčákovej ďakujeme za nábytok a sestre Janáčkovej a jej dcére Oľge Vines ďakujeme za knihy a modranskú keramiku. Dary môžete vidieť i využiť v Zborovom dome.

 

— Dávame do pozornosti —

Platba cirkevného príspevku – dane

Milí bratia, milé sestry, tých z vás, ktorí ste ešte neuhradili cirkevný príspevok za rok 2011 (prípadne za predchádzajúce roky), prosíme o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5,- EUR na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente 30. 1. 2011, je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

Výdavky – obdobie od 1. 10. do 31. 10. 2011

Plyn (1. 10. – 31. 10.) 584, 00
Elektrina – zborový dom (1. 10. – 31. 10.) 113, 41
Vodné, stočné (9. 9. – 8. 10.) 54, 89
Komunálny odpad (1. 9. – 30. 9.) 26, 54
UPC – pevná linka, internet (3. 10. – 2. 11.) 40, 33
Orange (20. 10. – 19. 11.) 25, 60
T – Mobile (22. 8. – 21. 9.) 26, 85
Dištriktuálny príspevok za rok 2011 1085, 44
Ofera – Svetový luteránsky zväz 54, 60
Ubytovanie v Centre mládeže v Klenovci (milodar) 50, 00
EPST (1. polrok 2012) 124, 80
Kalendáre (stolový, nástenný) 103, 57
Výmena okien na fare (zálohová platba) 1500, 00
Poštovné 7, 60
Cestovné 19, 61
Občerstvenie 27, 87
Chod CZ 44, 48
Zbierky: Sládkovičovo, Kraľovany 360, 00
Výdavky spolu: 4249, 59

Príjmy – obdobie od 1. 10. do 31. 10. 2011

Ofery 459, 48
Cirkevný príspevok 15, 00
Milodary 550, 00
Knihy, časopisy 70, 63
Zbierky: Sládkovičovo, Kraľovany 360, 00
Príjmy spolu: 1455, 11

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

– Ochotného darcu miluje Boh –

                          Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok    
Utorok 10:00 – 12:00  
Streda   16:00 – 18:00
Štvrtok   16:00 – 18:00
Piatok    
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Comments are closed.