Archive for the ‘Infolisty’ Category

Informačný list Leto 2020

štvrtok, 25 júna, 2020

Kto by prijal jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma! Kto by však zviedol na hriech jedného z týchto maličkých, ktorí veria vo mňa, lepšie by bolo, aby mu oslí žarnov zavesili na šiju a potopili ho do morskej hlbiny. Beda svetu pre zvody na hriech; zvody síce musia prísť, ale beda človeku, z ktorého prichádza zvádzanie. Ak ťa zvádza ruka alebo noha, odtni si ju a zahoď, lebo lepšie ti je o jednej ruke alebo nohe vojsť do života, ako keby si mal obe ruky alebo obe nohy, a hodili by ťa do večného ohňa. A ak ťa zvádza oko, vylúp si ho a zahoď; lebo lepšie ti je jednookému vojsť do života, ako keby si mal obe oči, a hodili by ťa do ohnivého pekla. Hľaďte, aby ste nepohŕdali ani jedným z týchto maličkých, lebo hovorím vám, že ich anjeli v nebesiach ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Lebo Syn človeka prišiel spasiť, čo zahynulo.

(Mt 18, 5-11)

Rozpis služieb Božích

 1. 6. Sviatok apoštolov Petra a Pavla (pondelok)
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 7. Sviatok Cyrila a Metoda
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie – Sviatok M. J. Husa 17:00

 

 1. 7. V. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 7. VI. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 7. VII. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie s večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 8. VIII. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 8. IX. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 8. X. nedeľa po Trojici – Nedeľa pokánia
Hlavné služby Božie s večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 8. XI. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 8. XII. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie s večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

6 . 9. XIII. nedeľa po Trojici – začiatok šk. roku

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

— oznamy —

 • konfirmačná výučba dospelých

Individuálne celoročne prebieha aj príprava dospelých konfirmandov ako aj krstencov. Ak máte záujem prihláste sa u br. farára.

 • pokladnička na „martu“

Pri východe z chrámu sme umiestnili samostatnú pokladničku určenú pre milodary na fungovanie našej stanice zborovej diakonie MARTA. Môžete tak aj takýmto priamym spôsobom prispieť na jej činnosť.

           Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2019 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru (5,-EUR deti, dôchodcovia, nezamestnaní). Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

. Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

 

—úradné hodiny na farskom úrade počas leta—

Pondelok   Pastorálne návštevy – nemocnice
Utorok 9:00 – 10.00 Pastorálne návštevy – nemocnice
Streda 9:00 – 10.00  
Štvrtok 9:00 – 10.00 Pastorálne návštevy
Piatok Pastorálne návštevy  
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Po telefonickom dohovore je stretnutie možné aj v iné časy.

 

Kontakt

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70

e-mail: prievoz@ecav.sk  –  ecavprievoz@pobox.sk

web: www.ecavprievoz.sk

fb: evanjelicky cirkevny zbor Bratislava – Prievoz

číslo účtu: SK88 1100 0000 0026 2818 0261

 

Krátke oznamy

 

NÁPADOVNÍK:

V tomto prípade ide o malú nenápadnú škatuľku v zadnej časti chrámu, do ktorej môžete vhodiť vaše návrhy, nápady, myšlienky alebo otázky

 

INSIDE TÁBOR:

Bude v dňoch 16. až 23. augusta v stredisku Planinka pri Dechticiach (okres Trnava). Je určený pre deti od 12 do 18 rokov. Výnimky sú možné.

 

LETNÝ TÁBOR DORASTU:

Aj tento rok plánujeme náš vlastný tábor dorastu. S ohľadom na situáciu bude tentoraz na Slovensku. Lokalitu ešte vopred upresníme. Predpokladaný čas 25. – 29. august.

 

VYUČOVANIE NÁBOŽENSTVA NA ŠKOLÁCH

Od septembra postupne začne výučba náboženstva na základných a stredných školách na ktorých prebiehala aj v minulých rokoch.

 

KONFIRMAČNÁ VÝUČBA NA FARE

Rodičia môžu predbežne v mesiaci august prihlásiť svoje deti osobne, telefonicky alebo emailom. Stretávať sa začneme po polovici septembra v piatky od 16.00. V druhej polovici septembra bude pokračovať aj vyučovanie konfirmandov (druhákov) v piatok o 16.30.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

 

Modlitebné spoločenstvo – v ZD/ v kostole nedeľa 9:30
Pastorálne poradenstvo dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou
Nácviky sobášov, kazualít piatok 16:00

*v prípade záujmu ohláseného vopred

 

Informačný list Marec 2020

utorok, 10 marca, 2020

Povstal medzi nimi spor, kto z nich je asi najväčší. On im povedal: Kráľovia panujú nad svojimi národmi, a tí, čo majú moc nad nimi, volajú sa dobrodincami. Vy však nie tak! Ale najväčší medzi vami nech je ako najmenší; a vodca ako slúžiaci. Lebo kto je väčší: ten, čo sedí za stolom, a či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí? Ale ja som medzi vami ako ten, čo slúži, vy však ste tí, čo ste v mojich pokušeniach zostali pri mne. Ako mne dal Otec, aj ja dávam vám kráľovstvo, aby ste jedli a pili za stolom v mojom kráľovstve a sedeli na trónoch a súdili dvanásť kmeňov izraelských. (Evanjelium podľa Lukáša 21, 24-30)

(viac…)

Informačný list Február 2020

pondelok, 10 februára, 2020

Február 2020

 

         „Potom vošli do Kafarnaumu. A hneď v sobotu vstúpil do synagógy a učil. I veľmi sa divili Jeho učeniu, lebo ich učil, ako kto má moc, a nie ako zákonníci. V ich synagóge bol práve človek posadnutý nečistým duchom, ktorý vykríkol takto: Čo Ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zahubiť! Viem, kto si: ten Svätý Boží! Ale Ježiš mu pohrozil: Mlč a vyjdi z neho! I zatriasol ním ten nečistý duch, a zvolajúc silným hlasom, vyšiel z neho. Všetci užasli a hádali sa medzi sebou hovoriac: Čo je toto? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje, a poslúchajú Ho! A hneď sa rozniesla zvesť o Ňom všade po celom okolí galilejskom. (Evanjelium podľa Marka 1, 21-28)

 

Rozpis služieb Božích (viac…)

Informačný list január 2020

nedeľa, 12 januára, 2020

Január 2020

 

         „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení hladní a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť. Radujte sa a veseľte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. (Evanjelium podľa Matúša)

Rozpis služieb Božích (viac…)