Voľba školského dekana pre Bratislavský dekanát

Na Seniorátnom konvente Bratislavského seniorátu konanom 16. 3. 2013 v Trnave bola naša sestra farárka zvolená za školského dekana Bratislavského dekanátu.

Comments are closed.