10. výročie založenia diakonického zariadenia MARTA

V nedeľu 28. novembra si v rámci dňa zborovej diakonie pripomenieme 10. výročie založenia diakonického zariadenia nášho cirkevného zboru MARTA – Stanica zborovej diakonie.

Slávnostným kazateľom na Službách Božích s Večerou Pánovou bude dôstojný brat biskup západného dištriktu Mgr. Milan Krivda. Po Službách Božích bude pripravené občerstvenie v zborovom dome a v poobedňajších hodinách od 15:00 budú v zborovom dome praktické semináre so zdravotníckou a diakonickou tématikou.

Všetci sú srdečne vítaní

Comments are closed.