Informačný list Apríl 2016

Zborová kronikaruza-bw

 1. – 29. 2. 2016

 

   Pohreby: Elena Toporčíková

 

   Krsty: Emília Michaela Okálová

 

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

 

Vyučovanie náboženstva na fare streda 15:30
Biblická hodina dospelých streda 17:00
Vyučovanie katechumenov piatok 16:00
Vyučovanie konfirmandov piatok 16:30
Stretnutie dorastu piatok 17:00
Detská besiedka v zborovom dome nedeľa 10:00
Detský spevokol – Serafín (po skončení HSB) nedeľa
Modlitebné spoločenstvo – Zborový dom nedeľa 9:30
Pastorálne poradenstvo dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

 

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70

e-mail: prievoz@ecav.sk  –  ecavprievoz@pobox.sk

web: www.ecavprievoz.sk

 

číslo účtu: SK88 1100 0000 0026 2818 0261

 • Apríl 2016

 

V Ňom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. On je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený pred všetkým stvorením,  lebo v Ňom bolo stvorené všetko, čo je na nebesiach aj na zemi, viditeľné aj neviditeľné: tróny, panstvá, kniežatstvá, mocnárstva, všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho. On je pred všetkým, a všetko spolu má v Ňom svoje bytie. On je hlavou tela, cirkvi, On počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby Jeho bolo prvenstvo vo všetkom. Lebo Boh za dobré uznal, aby v Ňom prebývala všetka plnosť a aby Ním zmieril so sebou všetko, aj čo je na zemi aj čo je v nebesiach, a priniesol pokoj v krvi Jeho kríža. (Kol 1, 14-20)

 

Rozpis služieb Božích

 1. 4. 1. nedeľa po Veľkej Noci
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 4. 2. nedeľa po Veľkej Noci
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 4. 3. nedeľa po Veľkej Noci
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 4. 4. nedeľa po Veľkej Noci
Služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

— oznamy —

 • voľné miesta v iv. ročníku na ezš palisády

Milí rodičia, starí rodičia, ak máte doma tretiaka, tretiačku na základnej škole a uvažujete o zmene školy: Evanjelická základná škola, Palisády 57 v Bratislave má v triede štvrtákov voľné miesta. V triede je teraz 13 detí. Kontakt: 02/ 52 96 73 89 0911/ 913 667 www.evlyceum.sk

 • sež veľkej bratislavy

Spoločenstvo SEŽ veľkej Bratislavy Váš pozýva na stretnutie, ktoré sa bude konať v nedeľu 3. 4. 2016 o 15.00. Stretnutie bude na v CZ Bratislava – Petržalka. Prednáškou na tému „kde hľadáme Boha“ nám poslúži brat farár Ján Kolesár.

 • 2% z dane pre marta szd

Aj týmto spôsobom môžete prispieť na činnosť našej domácej ošetrovateľskej služby. Ďakujeme za vašu pomoc.

 • vyučovanie náboženstva na školách

Nakoľko sa blíži termín zápisov na základné školy, ako aj termín prijímacích pohovorov na stredné školy dávame do pozornosti možnosť prihlásiť deti na vyučovanie náboženstva priamo na škole. Vyučujeme na týchto školách: ZŠ Drieňová, ZŠ Ostredková, ZŠ Mierová, ZŠ Podzáhradná, ZŠ Košická, ŽS Kulíškova, Gymnázium Metodová, Gymnázium Novohradská. Okrem toho prebieha aj vyučovanie na farskom úrade.

 • kasička na „martu“

Pri východe z chrámu sme umiestnili samostatnú pokladničku určenú pre milodary na fungovanie našej stanice zborovej diakonie MARTA. Môžete tak aj takýmto priamym spôsobom prispieť na jej činnosť.

 • nápadovník

V tomto prípade ide o malú nenápadnú krabičku v zadnej časti chrámu, do ktorej môžete vhodiť vaše návrhy, nápady, myšlienky alebo otázky.

 

 • — dávame do pozornosti —

           Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2015, 2016 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru (5,-EUR deti, dôchodcovia, nezamestnaní). Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

— hospodárenie za uplynulý mesiac —

Výdavky (základný prehľad) 1. 2. – 29. 2. 2016

SPP 600, 00
UPC 33, 60
Komunálny odpad 26, 54
BVS voda 53, 50
ZSE elektrina 101, 40
Ofera na generálnu podporoveň 58, 75
Elektrický zvonček na besiedku 12, 16
Poplatok za balík v Tatrabanke 3, 50

Príjmy  (základný prehľad) za rovnaké obdobie

Ofery 306, 90
Cirkevný príspevok 555, 00
Milodary 835, 00
Knihy, časopisy 44, 40
Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku 47, 20

Ďalšie položky, ako aj podrobný prehľad získate cez hospodársky výbor CZ. Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

— úradné hodiny na farskom úrade —

Pondelok Úradná administratíva Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ
Utorok Vyučovanie náboženstva na ZŠ 16:00 – 17:30
Streda Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ 16:00 – 17:00
Štvrtok Úradná administratíva Pastorálne návštevy vyučovanie náboženstva na ZŠ
Piatok Pastorálne návštevy, vyučovanie náboženstva na SŠ 15:30 – 17:00
Sobota   Kazuálie podľa dohody
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

     Po telefonickom dohovore je stretnutie možné aj v iné časy.

Stiahnuť Informačný list Apríl 2016 

Comments are closed.