Informačný list Január 2017

január 13th, 2017

 

Ajhľa, Nakoniec, bratia, modlite sa za nás, aby sa Pánovo slovo rýchlo šírilo a oslávilo tak ako aj u vás, a aby sme sa zachránili od nečestných a zlých ľudí.Lebo viera nie je daná všetkým. Ale verný je Pán, ktorý vás utvrdí a zachová od zlého. Dôverujeme vám v Pánovi, že robíte a budete robiť, čo vám prikazujeme. Nech vám Pán vedie srdce k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti. Prikazujeme vám, bratia, v mene Pána Ježiša Krista: Stráňte sa každého brata, ktorý žije neporiadne, a nie podľa podania, ktoré ste prijali od nás. Lebo sami viete, ako nás treba napodobňovať. Veď my sme nežili u vás neporiadne; ani chlieb sme od nikoho zadarmo nejedli, ale dňom i nocou sme ťažko a namáhavo pracovali, len aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu. Niežeby sme nemali na to právo, ale aby sme vám dali príklad, ako nás napodobňovať. Veď keď sme boli u vás, prikazovali sme vám: Ak niekto nechce pracovať, nech ani neje!  (2 Tes 2, 1-10)

 

Rozpis služieb Božích

 

  1. 1. 2. nedeľa po zjavení
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

  1. 1. 3. nedeľa po zjavení
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

  1. 1. 4. nedeľa po zjavení
Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Detská besiedka 10:00
Večerné služby Božie 17:00

Read the rest of this entry »

Služby Božie počas vianočných sviatkov 2016 v Bratislave – Prievoze

december 14th, 2016

Chrám Boží na Radničnom námestí 6.

 

 

  1. 12. 2016 Štedrý večer
Štedrovečerné služby Božie – s programom 15:00
Štedrovečerné služby Božie 17:00

 

  1. 12. 2016 1. slávnosť vianočná
Slávnostné služby Božie s v Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most s Večerou Pánovou 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

  1. 12. 2016 2. slávnosť vianočná
Hlavné služby Božie 10:00

 

  1. 12. 2016 Záver občianskeho roka
Večerné služby Božie 17:00

 

  1. 1. 2017 Nový rok, Obrezanie Krista Pána
Hlavné služby Božie s večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00


  1. 1. 2017 Zjavenie Krista Pána mudrcom – Epifánia
Hlavné služby Božie 10:00

 

Mikulášsky večierok pre deti

december 5th, 2016

V sobotu 10. decembra od 16.00 bude v zborovom dome už tradičný mikulášsky večierok pre našich najmenších.