noc kostolov 9. júna

máj 4th, 2017

Aj tento rok sa náš zbor účastní podujatia s názvom noc kostolov. tentoraz budú dvere nášho kostola otvorené do neskorého večera v piatok 9. júna od 18.00.

inside tábor 2017

máj 4th, 2017

Aj tento rok bude prebihať tábor dorastu v lokalite planinka pri dechticiach v dňoch 13. – 20. augusta. Bližšie informácie získate na INSIDE.SK

Informačný list Máj 2017

máj 4th, 2017
  • Máj 2017

Keď boli spolu, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali zasľúbenie Otcovo – o ktorom (tak im riekol) počuli ste odo mňa, (totiž) že Ján krstil vodou, ale vy o niekoľko dní budete pokrstení Duchom Svätým. A oni, tam zídení, spýtali sa Ho: Pane, či v tomto čase obnovíš kráľovstvo pre Izrael? Odpovedal im: Nie je vašou vecou poznať časy a príhodné chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme. Len čo to povedal, vzniesol sa im pred očami do výšin a oblak vzal im Ho spred očí. A ako tak uprene hľadeli do neba, keď odchádzal, ajhľa, dvaja mužovia v bielom rúchu postavili sa vedľa nich hovoriac: Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, príde zase tak, ako ste Ho videli odchádzať do neba. (Sk 1, 4-11)

Rozpis služieb Božích

  1. 5. 3 nedeľa po Veľkej noci
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka ––––
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

  1. 5. 4 nedeľa po Veľkej noci
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

  1. 5. 5 nedeľa po Veľkej noci
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most s VP 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

  1. 5. Vstúpenie Krista Pána
Večerné služby Božie 17:00
  1. 5. Nedeľa po Vstúpení
Hlavné služby Božie s večerou Pánovou 10:00
Detská besiedka v zborovom dome 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00

Read the rest of this entry »