Oznam o úmrtí

máj 4th, 2016

Oznamujem, že Pán života a smrti odvolal spomedzi nás našu spolusestru Vieru Žilákovú. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 9. mája o 13:00 v chráme Božom v Bratislave – Prievoze na Radničnom námestí č. 6. Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

BRIGÁDA V KOSTOLE A ZÁHRADE

apríl 25th, 2016

V sobotu 28 mája od 9:00 by sme chceli spoločne skrášliť náš chrám aj okolitú záhradu. Budeme radi, keď sa pridáte.

VYUČOVANIE NÁBOŽENSTVA NA ŠKOLÁCH

apríl 25th, 2016

Dávame do pozornosti možnosť prihlásiť deti na vyučovanie náboženstva priamo na škole. Vyučujeme na týchto školách: ZŠ Drieňová, ZŠ Ostredková, ZŠ Mierová, ZŠ Podzáhradná, ZŠ Košická, ŽS Kulíškova, Gymnázium Metodová, Gymnázium Novohradská. Okrem toho prebieha aj vyučovanie na farskom úrade. Môžete žiadať v súčinnosti s br. farárom o vyučovanie aj na tu neuvedených školách.