VYUČOVANIE NÁBOŽENSTVA NA ŠKOLÁCH

jún 23rd, 2016

Dávame do pozornosti možnosť prihlásiť deti na vyučovanie náboženstva priamo na škole. Vyučujeme na týchto školách: ZŠ Drieňová, ZŠ Ostredková, ZŠ Mierová, ZŠ Podzáhradná, ZŠ Košická, ZŠ Kulíškova, Gymnázium Metodová, Gymnázium Novohradská. Okrem toho prebieha aj vyučovanie na farskom úrade. Môžete žiadať v súčinnosti s br. farárom o vyučovanie aj na tu neuvedených školách.

Informačný list Júl 2016

jún 23rd, 2016

Zborová kronikaruza-bw

  1. – 31. 5. 2016

   Pohreby:    Dana Voržáčková

Miroslav Boďa

Alžbeta Feriancová

Viera Žiláková

Elena Trebichavská

Alžbeta Asztalošová

Ján Ochodnický

   Krsty:         Marián Kevický

Andrea Horváthová

Max Všíček

Lina Vašíčková

Miriam Bartošová (vstup do cirkvi)

  Konfirmácia:

Ivana Pišútová, Barbora Lehotská, Igor Masár, Karolína Masárová, Lukáš Mega, Matúš Moťovský, Daniela Drobná

Read the rest of this entry »

Noc kostolov 2016

máj 29th, 2016

Pozývame na Noc Kostolov  v našom chráme

evanjelický a.v. kostol Radničné námestie 6, Bratislava

www.nockostolov.sk

 

Noc Kostolov 2016