Informačný list Apríl 2017

marec 28th, 2017
  • Apríl 2017

Opovrhnutý Keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril: Otče, prišla hodina; osláv svojho Syna, aby Syn oslávil Teba, ako si Mu dal moc nad všetkými ľuďmi, aby im dal všetko, čo si Ty dal Jemu, (totiž) večný život. A to je večný život, aby poznali Teba, jediného pravého Boha, a ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som Ťa oslávil na zemi, keď som dokonal dielo, ktoré si mi dal konať, teraz, Otče, osláv ma Ty u seba slávou, ktorú som mal pri Tebe skôr, ako svet povstal.  Zjavil som Tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Boli Tvoji a mne si ich dal, a zachovali Tvoje slovo.  Teraz poznali, že od Teba je všetko, čokoľvek si mi dal;  lebo slová, ktoré si mi dal, dal som im, a oni ich prijali a poznali vpravde, že som od Teba vyšiel, a uverili, že si ma Ty poslal. (J 17, 1-8)

Rozpis služieb Božích

  1. 4. Smrtná nedeľa
Hlavné služby Božie 10:00  Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
  1. 4. Kvetná nedeľa
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova s VP 14:00
Nešporné služby Božie v DD Pažítkova s VP 15:15
Večerné služby Božie 17:00
  1. 4. Zelený štvrtok
Večerné služby Božie s večerou Pánovou 17:00
  1. 4. Veľký piatok
Hlavné služby Božie – Pašiové 10:00
Večera Pánova so spoveďou 11:00
Nešporné služby Božie v RDS 14:00
Večerné služby Božie 17:00
  1. 4. 1. slávnosť veľkonočná
Slávnostné služby Božie s večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most s VP 12:15
Večerné služby Božie 17:00
  1. 4. 2. slávnosť veľkonočná
Hlavné služby Božie 10:00
  1. 4. 1. nedeľa po Veľkej Noci
Hlavné služby Božie 10:00  Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00
  1. 4. 2. nedeľa po Veľkej Noci
Hlavné služby Božie s večerou Pánovou 10:00
Detská besiedka v zborovom dome 10:00
Večerné služby Božie 17:00

Read the rest of this entry »

ČÍTAČKA A BESEDA O ROMÁNE „STRATENÁ ROMANCA“

marec 3rd, 2017

Dňa 5. apríla (streda) bude o 17.00 v zborovom dome čítanie a beseda o románe Stratená romanca, ktorého autorom je člen nášho CZ spisovateľ Ján Beňo. Zakúpiť resp. požičať si knihu je možné v sakristií, alebo na farskom úrade.

DETSKÁ BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

marec 3rd, 2017

Aj tento rok sa bude konať biblická olympiáda žiakov a študentov škôl v rámci bratislavského seniorátu. Bude v piatok 31. 3. od 9:00 na EBF UK, Bartókova ul. 8 Bratislava.