Informačný list August 2010

Zborová kronika

1. 6. – 30. 6. 2010

Krsty:            Petra Töröková

Alexandria Mária Sopóci

Pohreby:       Margita Gierecová

Jarmila Horská

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne, alebo telefonicky – o jubileách či už vašich, alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Pastorálne poradenstvo* piatok 17:00
Biblická hodina dorastu a mládeže piatok 18:00

*V prípade záujmu ohláseného vopred

Kontakty

CZ ECAV Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

(pevná) 02 / 20 79 57 70    (t-mobile) 0911 / 40 10 95

(orange) 0917 / 53 23 43  (o2) 0904 / 844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk mazarova@fevth.uniba.sk ecavprievoz@pobox.sk web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

August  2010

Spravodlivý sa drží svojej cesty;
kto má čisté ruky, silnie stále viac. (Jób 17, 9)

Služby Božie v našom zbore

1. 8. 2010   9. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 14:30
Večerné služby Božie 17:00

8. 8. 2010   10. nedeľa po Svätej Trojici – nedeľa pokánia

Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00

15. 8. 2010   11. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 14:30
Večerné služby Božie 17:00

22. 8. 2010   12. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie – pamiatka posvätenia chrámu 10:00
Večerné služby Božie 17:00

29. 8. 2010   13. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00

Prehľad hospodárenia za prvý polrok 2010

Príjmy 1-6.2010 Výdavky 1-6.2010
Dary 3802,32 Opravy 1119,54
Ofery 2247,66 Cestovné 40,84
C.príspevky 2389,5 Reprezentácia 248,36
Ostatné 353,97 Telefóny,internet,mobil 396,45
Zostatok 2009 1049,75 Stočné vodné 255,12
El.energia 1825,27
Plyn 2885
Ostatné 2512,74
Spolu 9843,2 Spolu 9283,32
Zostatok k 30.6.2010 559,88

Detský tábor

V dňoch 22. augusta až 28. augusta sa uskutoční tábor pre deti v zariadení Matejková v Brezovej pod Bradlom. Rodičia ktorý majú záujem prihlásiť svoje dieťa, kontaktujte prosím farský úrad. Bližšie informácie o tábore nájdete na samostatnom letáku v chráme Božom.

Detská besiedka

Počas letných prázdninových mesiacov detská besiedka v zborovom dome nebýva. Na všetky deti vo veku od 3 do 13 rokov sa tešíme opäť v septembri.

Biblická hodina dospelých

Počas letných mesiacov – júl, august – biblická hodina dospelých v zborovom dome nebýva. Budeme sa tešiť ak si cestu k nám nájdete opäť v septembri.

Pokladničné hodiny v sakristii

Každú nedeľu od 9:30 do 9:55 a aj po skončení služieb Božích je možnosť v sakristii chrámu Božieho zaplatiť cirkevný príspevok, poprípade milodar, priamo bratovi pokladníkovi. Taktiež je možné zastaviť sa v sakristii aj po skončení večerných služieb Božích.

Platba cirkevného príspevku – dane

Upozorňujeme všetkých členov nášho cirkevného zboru, ktorý ešte nezaplatili povinný cirkevný príspevok za rok 2009 a 2010, že tak môžu urobiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích.

Milodary

Obdobie od 1. 6. do 30. 6. 2010

Cirkevný príspevok 182,00
Ofery 203,17
Knihy, časopisy 20,45
Milodary 425,00
Príjmy spolu: 830,62

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru

– Ochotného darcu miluje Boh –

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok
Utorok 10:00 – 12:00
Streda 10:00 – 12:00
Štvrtok 10:00 – 12:00
Piatok 17:00 – 18:00
Sobota
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Comments are closed.