Informačný list December 2012

Zborová kronika

1. 10. – 31. 10. 2012

 

Krst:                          Martin Zbořil

Matej Koreň

Barbora Šuláková

Erika Sandtnerová

Samuel Tarča

Pohreb:                     Vlasta Koreňová rodená Sadáková

Etela Šťuková rodená Synaková

Michal Kováč

 

Pán nech potešuje skormútených pozostalých!

 

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva v ZD streda 17:00
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Konfirmačná príprava piatok 16:15
Stretnutie dorastu piatok 17:00
Pastorálne poradenstvo*
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)*

* v prípade záujmu ohláseného vopred podľa dohody

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

(pevná) 02 / 20 79 57 70    (telekom) 0911 / 40 10 95

(orange) 0917 / 53 23 43  (o2) 0904 / 844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk       eva.germanova@gmail.com

 ecavprievoz@pobox.sk                                                                                                                                                                                                   web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

 

December 2012

Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.

 (L 2, 10 – 11)

Služby Božie v našom zbore

2. 12. 2012   1. adventná nedeľa

Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka – nácvik vianočného programu 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most pri Bratislave 12:15
Večerné služby Božie 17:00

9. 12. 2012   2. adventná nedeľa

Hlavné služby Božie – občerstvenie po Službách Božích 10:00
Detská besiedka – nácvik vianočného programu 10:00
Nešporné služby Božie v DS – Sklenárova ulica 14:00
Adventný koncert hudobnej skupiny Admirál z Gočova 17:00

16. 12. 2012   3. adventná nedeľa

Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka – nácvik vianočného programu 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most pri Bratislave 12:15
Nešporné služby Božie v DS – Sklenárova ulica s programom mládeže 15:00
Večerné služby Božie 17:00

23. 12. 2012   4. adventná nedeľa

Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka – nácvik vianočného programu a generálka 10:00
Večerné služby Božie 17:00

24. 12. 2012   Štedrý deň

Rodinné služby Božie s programom detí 15:00
Večerné služby Božie 17:00

25. 12. 2012   1. slávnosť Vianočná – Narodenie Krista Pána

Slávnostné služby Božie so Spoveďou a Večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00

26. 12. 2012   2. slávnosť Vianočná – Pamiatka mučeníka Štefana

Slávnostné služby Božie 10:00
Slávnostné služby Božie so Spoveďou a VP vo filiálke Most pri Bratislave 10:00

30. 12. 2012   Nedeľa po Vianociach

Hlavné služby Božie 10:00
Večerné služby Božie 17:00

31. 12. 2012   Záver občianskeho roka – Silvester

Večerné služby Božie 17:00

1. 1. 2013   Začiatok občianskeho roka – Nový rok – Obrezanie Krista Pána

Hlavné služby Božie so Spoveďou a Večerou Pánovou 10:00

 

— Dôležité oznamy —

 

 

Stretnutie SEŽ

Stretnutie SEŽ veľkej Bratislavy sa bude konať dňa 2. decembra 2012 o 15:00h v zborovej sieni na Legionárskej 6. Na tému Poďte a radujte sa bude hovoriť brat farár Ján Hroboň. Srdečne pozývame na predvianočné stretnutie spojené s občerstvením! Koláčiky sú vítané J

 

Mikulášsky večierok

Milí rodičia, milí starí rodičia, srdečne Vaše deti a vnúčatá pozývame na Mikulášsky večierok, ktorý sa bude konať v piatok 7. decembra 2012 o 17:00h v Zborovom dome. Program je vhodný pre všetky vekové kategórie.

 

Adventný koncert

Milí bratia a sestry, srdečne Vás pozývame na adventný koncert Hudobnej skupiny Admirál z Gočova. Hudobná skupina sa predstaví so svojím programom slova a hudby v 2. adventnú nedeľu 9. decembra 2012 o 17:00h v našom chráme Božom. Vstupné bude dobrovoľné – odporúčame ho do Vašej štedrosti. Na koncerte si budete môcť zakúpiť aj CD s piesňami Hudobnej skupiny Admirál.

 

Vianočný spev pre život

Tradičný Vianočný spev pre život pre Nadáciu Výskum rakoviny s Veľkým zborom donských kozákov bude v 3. adventnú nedeľu 16. 12. 2012 o 16:00h vo Veľkom kostole. Vstupenky si môžete kúpiť v kníhkupectvách Reformata a Jonatán.

 

 

— Dávame do pozornosti —

 

 

Platba cirkevného príspevku – dane

Milí bratia, milé sestry, tých z vás, ktorí ste ešte neuhradili cirkevný príspevok za rok 2012 (prípadne za predchádzajúce roky), prosíme o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5 € na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente 30. 1. 2011, je odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru 10 €.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

 

Výdavky – obdobie od 1. 10. do 31. 10. 2012

Vodné, stočné (8. 9. – 7. 10. 2012) 45, 70
Elektrina – ZD (1. 10. – 31. 10. 2012) 103, 78
Komunálny odpad (1. 9. – 30. 9. 2012) 21, 24
UPC – pevná linka, internet (3. 10. – 2. 11. 2012) 40, 33
Orange (20. 9. – 19. 10. 2012) 24, 24
Telekom (22. 8. – 21. 9. 2012) 20, 66
Rekonštrukcia kotolne ZD 7.500, 00
Tranoscius (stolové a nástenné kalendáre) 108, 00
Tranoscius (Verím a sľubujem, konfirmačné príručky) 11, 24
Poštovné 1, 20
Knihy a časopisy (Tesnou bránou a stolové kalendáre) 19, 50
Výdavky spolu: 7.895, 89

Príjmy – obdobie od 1. 10. do 31. 10. 2012

Ofery 404, 92
Cirkevný príspevok 75, 00
Milodary 770, 00
Knihy, časopisy 171, 50
Príjmy spolu: 1.421, 42

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

– Ochotného darcu miluje Boh –

 

             Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok    
Utorok 10:00 – 12:00  
Streda   16:00 – 18:00
Štvrtok 10:00 – 12:00  
Piatok    
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Stiahnuť Informačný list December 2012

Comments are closed.