Informačný list Január 2015

Zborová kronikaruza-bw

  1. – 30. 11. 2015

Pohreby:

            Juraj Profant

            Ján Šťuka

            Štefan Hučko

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

Krsty:

            Karin Kuricová

            Veronika Kuricová

            Alexander Igor Lukianenko

            Nicole Katarína Lukianenko

            Šarlota Kuchárová

            Gréta Janková

Konfirmácie:

        

Jubileá: Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva na fare streda 15:30
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Vyučovanie katechumenov piatok 16:00
Vyučovanie konfirmandov piatok 16:30
Stretnutie dorastu piatok 17:00
Pastorálne poradenstvo dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

 

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70

e-mail: prievoz@ecav.sk  –  ecavprievoz@pobox.sk

web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

 

Ale ty, Vtedy Jób vstal, roztrhol si plášť, ostrihal si hlavu, padol na zem, poklonil sa a povedal: Nahý som vyšiel zo života matky a nahý sa tam navrátim; Hospodin dal, Hospodin aj vzal, nech je požehnané meno Hospodinovo.

(Jób 1, 20-21)

Služby Božie v našom zbore

 

  1. 1. 1. nedeľa po Zjavení

 

Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka v Zborovom dome 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova ul. 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

  1. 1. 2. nedeľa po Zjavení

 

Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka v Zborovom dome 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

  1. 1. 3. nedeľa po Zjavení

 

Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Detská besiedka v Zborovom dome 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova ul. 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

 

 

 

— oznamy —

 

  • vyučovanie konfirmandov, náboženstvo na fare

Oznamujeme rodičom, že môžu prihlásiť svoje deti na konfirmačné vyučovanie – prvý ročník. Vyučovanie býva v piatok o 16:00. Zároveň vám ponúkame možnosť prihlásiť vaše deti na vyučovanie náboženstva na fare. Bude v stredu o 15:30.

 

  • kostolnícke miesto

Ak máte záujem alebo poznáte niekoho, kto by rád túto službu pre CZ konal, prosíme informujte nás. Za túto službu poskytuje cirkevný zbor dohodnutú odmenu. Ďakujeme.

 

  • voľba presbyterov

Vo februári vyprší viacerým členom zborového presbyterstva funkčné obdobie. Z toho dôvodu bude na výročnom zborovom konvente prebiehať voľba do tohto orgánu. Ak cítite povolanie do tejto služby pre náš cirkevný zbor, kontaktujte prosím zborové predsedníctvo ohľadom pastorálneho rozhovoru o podmienkach a úlohách v tejto funkcii.

 

  • — dávame do pozornosti —

 

           Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2014 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5,- EUR na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

 

 

— hospodárenie za mesiac  október—

 

Výdavky – obdobie od 1. 11. do 30. 11. 2014

Voda BVS 46, 80
SPP 447, 00
UPC 31, 85
Komunálny odpad 26, 54
Nákup čistiacich prostriedkov 68, 95
Materiál na úpravu ZD 673, 42
Materiál na adventné tvorivé dielne 146, 12
Tematická literatúra 85, 00
Poplatok za balík TB 7, 00
Ofera pre teológov 59, 75
Hostie k VP 6, 30
Kvety do chrámu 7, 96
Cestovné 11, 95
Predplatné EPST 156, 00

Príjmy

Ofery 343, 16
Cirkevný príspevok 195, 00
Milodary 680, 00
Knihy, časopisy 133, 20
Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku 3, 50

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru. Ochotného darcu miluje Boh.

 

— úradné hodiny na farskom úrade —

 

Pondelok    
Utorok 10:00 – 12:00  
Streda   16:00 – 18:00
Štvrtok    
Piatok   15:30 – 17:00
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Comments are closed.